Anlaşmalı boşanma davalarında  çiftlerin dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bu hususları gözardı etmeniz size mali sonuçlar doğuracağı gibi ve çocuklarınızın durumunu da etkileyebilir…

Taraflar boşanma ve boşanmanın ferileri dediğimiz nafaka, tazminat ve valeyet konularında anlaşma sağlamış bu konularda anlaşma sağladıklarına dair bir protokol hazırlayıp anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

HAKİM TARAFINDAN UYGUN BULUNMALI

Anlaşmalı boşanma davalarında evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu kabul edilmektedir. Hazırlanmış olan prokolde  boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda ki düzenlemelerin hakim tarafından uygun bulunması gerekmektedir. Uygun bulunmayan hükümlere hakim tarafından müdahale edilebilir yani değişiklik yapılabilir. Bu değişikler taraflarca da kabul edilir ise boşanmaya karar verilebilecektir.

EN AZ 1 YIL EVLİ KALMALARI GEREKİR

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların en az bir yıl evli kalmış olması gerekmektedir..