BOŞANMA DAVALARINDA NAFAKA

Boşanma davası açan eş, mahkemeden kendisine açmış olduğu dava sürecinde ödenmek üzere tedbir nafakası, boşanma davası sonrası için ise yoksulluk nafakası ödenmesini isteyebilir.

Boşanma davası süresince mahkeme hakiminin, eşlerin barınması ve geçimi ile çocukların bakım ve korunması için gerekli önlemleri resen alması gerekmektedir. Tedbir nafakası da yine bu kapsamdadır. Tedbir nafası, dava süresince ayrı yaşama sebebi ile barınma ve geçim sıkıntısına düşecek olan eşe verilecektir. Tabi müşterek çocuklar için de tedbir nafakası verilecektir. Burada davanın kim tarafından açıldığı ve kusurlu olup olmadığının önemi bulunmamaktadır ve davanın her aşamasında talep edilebilecektir.

Yoksulluk nafakası ise mutlaka dava dilekçesi ile talep edilmelidir, dava açan taraf dava dilekçesinde talep etmemişse daha sonra bu davada yoksulluk nafakası talebinde bulunamayacaktır. Ayrı bir dava açarak yoksulluk nafakası talep etme hakkı ise elbette ki vardır.

Yoksulluk nafakası eğer talep edilmiş ise boşanmaya karar verilmesi ile yoksulluğa düşecek olan tarafa bağlanacaktır.  Yoksulluk nafakası isteyebilmek için boşanma ile yoksulluğa düşecek eşin diğer eşten daha az kusurlu yada en azından eşit kusurlu olması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası süresiz olarak bağlanmaktadır ama nafaka alan eşin yeniden evlenmesi ile kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Nafaka yükümlüsü karşı tarafın yeniden evlendiğini öğrendiği tarihten itibaren nafaka ödemeyi sonlandırabilir.

Bağlanacak nafaka miktarını hem nafaka isteyen eşin ihtiyaçlarına hem de nafaka ödeyecek eşin maddi durumuna göre belirlenecektir. Tabi ki üst sınır ne kadar nafaka talep edildiği ile bağlıdır.

Vermiş olduğumuz bu genel bilgiler yanı sıra yoksulluk nafakası ile ilgili tüm ayrıntılar için nafaka ve boşanma davalarında uzman bir avukat ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

NAFAKA ARTTIRIM TALEBİ

Boşanma davasından sonra, taraflar nafaka arttırım davası açarak nafakanın arttırılmasını talep edebilirler. Ayrıca boşanma davasında yoksulluk nafakası talep eden taraf, nafaka kararı ile birlikte mahkemenin her sene nafakanın tefe – tüfe oranında arttırılarak ödenmesi yönünden de karar verilmesini talep edebilir. Eğer nafaka talep eden taraf böyle bir talepte bulunmamışsa daha sonra nafaka arttırım davası açabileceği gibi mahkemece nafakanın her sene tefe tüfe oranında arttırılacağı kararı verilmiş olması halinde de kendisinin veya karşı tarafın ekonomik durumunda ki değişmelere bağlı olarak yine nafaka arttırım davası açabilecektir. 

Eşe bağlanan  yoksulluk nafakasının her sene tefe tüfe oranına bağlı olarak yükseltilmesi gerekecektir. Aksi halde bağlanan nafaka enflasyon karşısında eriyip gidecektir. Tarafların ekonomik durumlarında normalden farklı değişimler olmuşsa veya ülke de kriz yaşanması gibi tarafların maddi durumlarını etkileyen durumlar varsa dava açılarak nafakanın tefe tüfe oranından daha fazla artırılması istenebileceği gibi nafakanın kaldırılması veya azaltılması da dava yolu ile talep edilebilir. 

Vermiş olduğumuz bu genel bilgiler yanı sıra nafaka arttırım davası, hangi şartlarda dava açılmalı, dava açmayı gerektiren ihtiyaçlar nelerdir gibi konun ayrıntıları için nafaka ve boşanma davalarında uzman bir avukat ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

YARDIM NAFAKASI – EĞİTİM NAFAKASI

            Boşanmadan sonra müşterek çocuk 18 yaşına gelene kadar ödenen nafakaya iştirak nafakası denilmektedir. İştirak nafakasını velayeti almayan eş, alan eşe ödeyecektir. Çocuk 18 yaşına geldiğinde ise nafaka ödeme yükümlülüğü kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. 18 yaşına gelen çocuk halen eğitim hayatı devam ediyor ise ebeveynlerine karşı yardım nafakası talebinde bulunabilir ve ihtiyaçları karşılanmaz ise bu defa yardım nafakası davası açabilir. Bu davada tek bir şart bulunmaktadır, o da çocuğun eğitim hayatının devam ediyor olmasıdır. Açılan dava sonunda bağlanacak olan nafaka miktarı ise nafaka talebinde bulunan çocuğun ihtiyaçlarına ve nafaka yükümlüsü olacak olan anne yada babanın maddi durumuna göre belirlenecektir.

            Ayrıca Türk Medeni Kanunu madde 364’de belirtilmiş olduğu hali ile yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan herkes üst soy (anne – baba, dede-nine), alt soy (çocuklar) ve erkek ve ya kız kardeşlerinden yardım nafakası isteyebilecektir. Yani üst soy denilince anne – baba veya dede – nine eğer ki yoksulluğa düşmüş, yardıma muhtaç ise çocuğuna veya torununa karşı yardım nafakası talebinde bulunabilir. Bunun dışında eğitim için istenilen yardım nafakasından farklı olarak alt soy da yani çocuk da yoksulla düşmüş yani muhtaç bir halde ise anne ve babasına karşı yardım nafakası talebinde bulunup dava açabilir. Aynı şekilde yoksulluğa düşen kardeş de kardeşine karşı yardım nafakası talebinde bulunabilir yalnız kardeşin kardeşe karşı yardım nafakası talebinde bulunabilmesi için nafaka yükümlüsü olacak kardeşin refah içinde olması yani durumunun orta düzeyin üstünde olması gerekecektir.

Vermiş olduğumuz bu genel bilgiler yanı sıra yardım nafakası davası, hangi şartlarda dava açılmalı, dava açmayı gerektiren ihtiyaçlar nelerdir gibi konun ayrıntıları için nafaka ve boşanma davalarında uzman bir avukat ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

 


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY