Boşanma davası açarken nelerin delil olabileceği konusunu iyice araştırmanız ve doğru delilleri toplamanız boşanma davanızda elinizi güçlendirecektir. İşte Boşanma davasında delil sayılabilecekler…

“TANIK BULMAK ÖNEMLİ”

Boşanma davalarında her tür ispat aracından yararlanabiliriz. Boşanma davaları daha çok yaşanan olayların ve bu olaylarda kusurlu tarafın belirlenmesine dayandığı için en çok tanık deliline dayanılmaktadır.

BOŞANMA DAVALARINDA SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARI…

Ama bunun yanı sıra iddialarımızı ispata yarayacak her tür delilden yararlanabiliriz. Her olaya göre ispat araçları değişebilmektedir ama genel olarak boşanma davalarında sosyal medya yazışmaları, sosyal medya görüntüleri, mesaj ve arama kayıtları, resimler, kişinin savurgan birisi olduğunu veya sürekli hesaplarına haciz geldiğini ispat edebilmek için banka kayıtları  ispat aracı olarak kullanılabilmektedir.