Boşanma davası sonunda taraflar arasında yaşanan en büyük problemlerden biri de çocukların velayetinin kime bırakılacağı konusudur.

Boşanma davası sonunda velayetin kime bırakılacağı tamamen çocuğun menfaati gözetilerek belirlenecektir. Tabi ki, velayetin anne ya da babaya bırakılması diğer eşin çocuğun giderlerine katılmayacağı, daha iyi bir eğitim alması ve daha iyi koşullarda yaşaması için çaba harcamayacağı anlamına gelmemektedir.

Velayet kendisine bırakılmayan eşin çocuğuna karşı sorumlulukları aynen devam edecektir. Fakat valayet kendisine bırakılmamış eşin sorumluluktan kaçınmasını engellemek için velayet kendisine bırakılmış olan eş, diğer eşten müşterek çocuk için nafaka talebinde bulunabilecektir. Bu nafakaya da iştirak nafakası denilmektedir.