Boşanma sebepleri sayılabilecek kusurlar nelerdir? Boşanma davasında ne gibi hatalar boşanma sebebi sayılır? Eşler arasında kişinin hangi davranışları boşanmaya neden olarak gösterilebilir? Gibi sorularınızın tüm yanıtları…

Medeni kanunuda boşanma sebepleri Zina ; Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ; Terk; Akıl hastalığı ve Evlilik birliğinin sarsılması olarak düzenlenmiştir.

“İSPAT GEREKİR”

Evlilik birliğinin sarsılması sebebi, boşanma sebepleri arasında daha genel bir başlık olup daha özel başlıklar olan Zina ; Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ; Terk; Akıl hastalığı sebepleri ile açılan davalarda bu özel sebeplerin ispat edilmesi gerekmektedir. Yani zina sebebi ile açmış olduğunuz bir davada zina olgusunu, akıl hastalığı sebebi ile açmış olduğunuz bir davada da akıl hastalığı olgusunun ispat edilmesi gerekmektedir.

ZİNA SEBEBİ İLE BOŞANMA

Ayrıca zina sebebine adayarak boşanma davası açmak istemekte iseniz davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşmektedir. Affeden tarafın ise dava hakkı yoktur.

FİZİKİ ŞİDDET VE ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİ İLE BOŞANMA

Yine aynı şekilde hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebi ile dava açılmak istenilmesi halinde de davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl içinde dava açmaması halinde dava hakkı düşmektedir. Yine affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Daha genel bir boşanma sebebi olarak kabul edebileceğimiz evlilik birliğinin temelden sarsılmasında ise, eşler arasında ortak hayat artık sürdürülemez hale gelmiş olmalıdır. Ortak hayatın sürdürülemez hale gelmiş olması durumunda boşanmayı isteyen tarafın da daha kusursuz taraf olması gerekmektedir. Yani ortak hayatı sürdürülemez hale getiren kusurlu eşin boşanmayı isteme hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca evliliğin sonlandırılması için evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yararın kalmamış olması gerekmektedir. Konunun ayrıntıları için bir boşanma avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.