EŞLER ARASINDAKİ MAL VARLIĞI DAVASI

Eşler arasındaki mal varlığının paylaşımı boşanma davası ile birlikte sonuçlanacağı kanısına varmak yanlıştır.  […]

Boşanma İle İlgili Kararlar

Boşanma davalarında Yargıtay tarafından verilmiş ve emsal niteliği taşıyan kararlar… […]

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma davaları Türk Medeni Kanunu madde 166’ya dayanılarak açılmaktadır. Bu davalarda taraflar arasında nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet ve çocuk ile kişisel ilişki kurulması konularında anlaşma sağlanmakta ve sağlanan bu anlaşma uyarınca boşanma protokolü hazırlanarak dava açılmaktadır. […]

Boşanma ve Ayrılık Davası

Medeni Kanun uyarınca boşanma sebebi ispatlanmış olursa,  hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. […]

Aile Mahkemesi 2. tanık listesi

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2014/21030 2015/6532 3.4.2015 BOŞANMA DAVASINDA ISLAH YOLUYLA YENİ VAKIALAR İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ VEYA DAYANILAN VAKIALARIN DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ ( Davacının Yeni Vakılara İlişkin Delil Gösterebileceği ve Tanık Listesi Verebileceği - İkinci Tanık Listesi Verilemeyeceğine İlişkin Yasağa Dayanılarak Tanıkların Dinlenmesinden Kaçınılmasının Hatalı Olduğu ) İKİNCİ TANIK LİSTESİ VERİLMESİ ( Boşanma Davasında Islah Yoluyla Yeni Vakıalar [...]