YOUTUBE VE EMBED KOD

EMBED KOD VE TELİF HAKLARI İHLALİ ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARI            Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, eser sahibine eser üzerinde mali ve manevi yetkiler tanımıştır. Mali haklar, “eserden ekonomik yönden yararlanma olanağını ve bunun şeklini tayin etme imkânını münhasıran sahibine veren ve ona eserden üçüncü kişilerin bu tarzda yararlanmalarına engel olma [...]

Fikri ve Sinai Haklar

Fikri haklar kavramı, fikir ürünleri üzerindeki hakları belirten bir kavramdır. Fikri hakların konusu, fikrin kendisi değildir. […]