EMEKLİLİK NEDENİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

İşçi, bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçinin işten ayrılması emeklilik sebebi ile olmalıdır. İşçi ya işten ayrılmadan ya da işten ayrıldıktan makul bir süre sonra emekli olmalıdır. İşçinin, emeklilik için bağlı bulunduğu kuruma yapmış olduğu müracaata ilişkin yazı sonrası bağlı olduğu kurumca emekliliği hak kazandığına dair verilen yazı cevabını işverene iletmesi gerekecektir.

İşçi eğer emeklilik için yaş haricinde diğer şartları yerine getirmiş ise yine kıdemi alarak işten ayrılma hakkına sahiptir. Yani işçinin fesih tarihi itibari ile en az 15 yıl sigortalılığı ve 3600 günü aşkın prim ödemesinin bulunması gerekmektedir. Yaş haricinde prim gün sayısını dolduran işçi, bağlı bulunduğu kuruma müracaat ederek kıdem ödemesine esas prim gün sayısını doldurduğuna dair yazı olarak işverene vermeli ve kıdemini alarak işten ayrılmak istediğine dair fetih iradesini ortaya koymalıdır.   

İŞÇİNİN İSPAT YÜKÜ

İşçi işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı ödenmez ise kıdem tazminatı istemi için açacak olduğu davada emekliliğinin gelmiş olması veya prim gün sayısını doldurmuş olması sebebi ile işten ayrıldığını ispat zorunluluğunda olduğundan ilgili kıırumdan aldığı emeklilik veya prim gün sayısını gösterir yazıları işverene bir dilekçe ile vermesinde ispat kolaylığı açısından fayda vardır. İşçi eğer ki, ilgili kurumdan aldığı yazıyı işverene vermekte sorun yaşıyor ise emeklilik veya prim gün sayısını tamamlamış olması nedeni ile iş sözleşmesini feshettiniğine dair işverene noter aracılığı ile ihtarname gönderebilir veya mail göndererek de fesih iradesini ortaya koyabilir. İhtarname ve maile emeklilik veya prim gün sayısını gösterir yazının da eklenmesi gerekecektir.

İşçinin emeklilik veya prim gün sayısını tamamlamış olması nedeni ile kıdem ödemesi alarak işten ayrıldıktan sonra başka bir işte çalışmaya başlamasının bir önemi bulunmamaktadır. Zira işverenin emeklilik sebebi kıdem ödeme zorunluluğu yasadan kaynaklanmaktadır.

İŞÇİ HANGİ TAZMİNATLARA HAK KAZANIR

İşçi, emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ama sözleşme işçi tarafından feshedileceği için ihbar tazminatına hakkı doğmaz. Bunlar dışında işçi iş sözleşmesinin feshine bağlı olarak işverenden varsa ödenmemiş fazla mesai karşılığını, kullandırılmamış ise yıllık izin ücretini, genel tatil ücreti alacakları varsa bunları da isteyebilir.

Bu makale genel bilgiler içermekte olup her somut olay kendi özelinde farklılıklar göstereceğinden açacak olduğunuz davada mutlaka uzman iş hukuku avukatı ile hareket etmenizi tavsiye ediyoruz. 


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU