Eşler arasındaki mal varlığının paylaşımı boşanma davası ile birlikte sonuçlanacağı kanısına varmak yanlıştır. 

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARI:

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve bu kanunda yasal mal rejimi olarak “edinilmiş mallara katılma rejimi” kabul edilmiştir.

Buna göre eşler başka bir mal rejimini seçmedikleri sürece, kanun gereği yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaktır. 01.01.2002 tarihinden önce evlenmiş olanlar, başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, bu eşlerin mallarının tasfiyesinde iki ayrı mal rejimi söz konusu olacaktır.

Evlilik tarihinden 01.01.2002 tarihine kadar eşlerin daha önce tabi olduğu mal rejimi, 01.01.2002 tarihinden itibaren ise yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olacaktır. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra evlenenler için ise yasal mal rejiminin başlangıç tarihi tarafların evlilik tarihidir.

Eşlerin boşanması ve mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır.