Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmeler ve ulaşılabilirliğin artması, estetik ve güzellik sektörünün daha çok büyümesine ve bu alandaki problemlerin bu büyüme ile birlikte daha çok artmasına sebep olmuştur.

Son zamanlarda güzellik merkezleri çok fazla artmış ve insanların bu güzellik merkezlerinde ki hizmetlere ulaşabilmesi de çok kolaylaşmıştır. Bu kolaylaşma ile birlikte ise bu güzellik merkezlerinde sunulan hizmetler dolayısı ile hizmet alanların  problemleri de artmıştır. Bu durumda güzellik merkezlerinde hizmet alan kişi bir problem ile karşılaştığında ne yapabilir.

Güzellik merkezlerinden hizmet alan kişi tüketicidir ve Tüketicinin Korunması Kanunu Kapsamında korunmaktadır. Güzellik merkezi, verdiği hizmetin vaat edilen şekilde olmasından yani hizmetin ayıplı olmamasından sorumludur. Örneğin güzellik merkezine başvuru yapan tüketici, aldığı hizmet dolayısı ile bir sağlık problemi ile karşılaşabilir, verilen hizmet kusurlu olabilir veya parasını ödediği halde hizmet almamış olabilir. Öncelikle şunu belirtmek gerekli, güzellik merkezine hizmet almak için başvuru yapan kişinin asli yükümlülüğü, güzellik merkezi ile yapmış olduğu sözleşme uyarınca vaat edilen zamanlarda hizmet bedelini ödemektir, aksi halde güzellik merkezi de tüketiciye hizmet vermeyecektir.

Tüketici sözleşmeye uygun olarak parasını ödemiş olmasına rağmen güzellik merkezinin sunduğu hizmeti ayıplı ifa ettiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilecektir. Tüketici böyle bir sorun ile karşılaştığında, hizmet sağlayan ile anlaşarak sorununu çözemiyor ise belirlenen  parasal sınırlar dahilinde ilçe tüketici hakem heyetine, il tüketici hakem heyetine veya Tüketici Mahkemelerine başvuru yapabilme hakkına sahiptir.

Son zamanlarda özellikle lazer epilasyon hizmeti alan tüketicilerde lazer epilasyon sonucu bazı sağlık sorunlarının olabildiğini görüyoruz. Tüketicide aldığı hizmet sonucu sağlık problemleri oluşuyor, kişinin bedensel bütünlüğüne zarar veriliyor ise tüketici, hizmet aldığı kurumdan ayrıca maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunabilir ve dava açabilir. Bunun yanı sıra tüketici, hizmet almak için kuruma ödeme yapmış ama hizmet alamamış veya vaat edilen tarihte hizmete başlanmamış ise güzellik merkezi, tüketiciden aldığı ödemeyi aynen iade etmelidir, aksi halde faizi ile iade etmek zorunda kalacaktır.

Tüm bunlar yanı sıra, genel olarak tüketiciler güzellik merkezlerine belli tarih aralıkları ile düzenli bir hizmet almak için başvuru yapabilmekte, alacakları hizmetin karşılığını da peşin ödemiş veya taksit ile ödeme konusunda vaatte bulunmuş olabilmektedirler. Örneğin tüketici, güzellik merkezi ile her ay yapılmak üzere bir yıllık cilt bakım hizmeti konusunda anlaşmış ve sözleşme imzalamış olabilir. Tüketici hizmeti almaya başladıktan bir süre sonra aldığı hizmetten memnun kalmayarak sözleşmesini iptal etmek isteyebilir. Böyle bir durumda tüketiciye parasının iade edilmesi gerekecek midir? Öncelikle tüketicinin, güzellik merkezi ile yapmış olduğu sözleşmeden dönebilmesi yani ben artık hizmet almayacağım, bana paramı iade edin diyebilmesi için, güzellik merkezinin sunmuş olduğu hizmeti ayıplı olarak ifa etmiş olması gerekir. Eğer ki güzellik merkezinin hizmeti sunar iken hiçbir kusuru yoksa tüketici sözleşmeden dönme hakkına sahip olmayacağından parasının iadesini isteyemeyecektir. Fakat güzellik merkezi, kusurlu ifade bulunmuş ise bu durumda ödemiş olduğu bedelin tümünün iadesini isteyebilecektir. Tüketici eğer hizmet bedelini taksitli ödeme konusunda anlaşma yapmış ise taksitleri ödemeyi bırakacak, ödemiş olduğu taksit tutarlarının da iadesini isteyecektir.

Tabi tüm bu açıklamalarımız yanı sıra güzellik merkezlerinden alınan hizmet sonucunda güzellik merkezi tüm edimlerini kusursuz bir şekilde yerine getirdiği halde kişinin beklediği karşılığı alamamasının bir hizmet kusuru olarak değerlendirilmemesi gerekir. Bu noktada estetik operasyonlar, estetik müdahaleler bu yönü ile hizmet sözleşmelerinden ayrılacaktır. Kişi eğer ki bir sonuca bağlı estetik operasyon için anlaşma sağlamışsa, yani kişiye yapılacak operasyon sonucunda, istediği sonucu alacağı vaat edilmiş ise burada hizmet alan kişi ve operasyonu yapan kişi veya kurum arasında bir eser sözleşmesinin yapıldığı kabul edilir.  Güzellik amacı ile yapılan estetik operasyonlarda, hizmet alana operasyon sonrası belirli bir sonuç vaat edilmiş ve operasyon sonucu hizmet alan da bu sonucu elde edememiş ise bu durumda Borçlar Kanunu çerçevesinden hizmet sunandan tazminat talebinde bulunabilecek ve tazminat istemi ile dava açabilecektir. Yani güzellik amacı ile yapılan estetik operasyonlarda hizmeti alan, hizmetin sunuluşu sırasında ki kusur ve eksikler, hatalar sebebi ile hizmet sunana karşı talepte bulunabileceği gibi hiçbir kusur yokken hizmet soncunda istediği sonucu alamamış ise, istediği sonucu alamamış olması sebebi ile de tazminat talebinde bulunabilecektir.

Estetik operasyonlar sonucu yaşadığınız sorunlar için alanında uzman bir avukattan danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU