Facebook paylaşımları, boşanma davasının konusu ile ilgili olduğu sürece elbette ki iddiasını ispat etmek isteyen taraf için bir ispat aracı olacaktır.

Günümüzde sosyal medya düşkünlüğü, sosyal medya kullanımının aşırılığı evlilik birliğinde tarafların birbirlerine ilgisizliğine sebep olabilmekte veya evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirlerini anlamaya çalışmaması, küçük tartışmalardan sonra gönül almak yerine tartışmaların derinleştirilmesi eşleri daha çok sosyal medya kullanımına da itebilmektedir.

SÜREKLİ SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Eşin aşırı derecede sosyal medya kullanımı, ailesini ve evini ihmal ettiği iddiası dahi bir boşanma sebebi teşkil edebilecek boyutlara taşınabilmektedir.

Bir taraf eşinin kendisini aldattığını, savurgan bir hayat sürdüğünü veya güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu facebook paylaşımları ile ispat etmeye çalışabilir, yani Facebook paylaşımlarını her zaman mahkemede delil olarak kullanabilir. Fakat Yargıtay kararlarında bu tarz Facebook paylaşımlarının ispat için tek başına yeterli olmayacağı, ispat için tanık veya başkaca delillerle iddiaların desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir.

FACEBOOK PAYLAŞIMLARI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Facebook paylaşımları yanı sıra Facebook mesajlaşmaları mahkemede delil olarak kullanılabilir mi? Facebook mesajlaşmaları, hukuka aykırı yollardan elde edilmiş ise mahkemelerde delil olarak kullanılamayacaktır. Zira hukuka aykırı yollardan ele geçirilmiş olan hiçbir delil mahkemelerde kullanılamaz, kullanılmak istense de mahkemece hükme esas alınamaz. Ayrıca hukuka aykırı delili elde eden taraf, bu delili elde etmek için nasıl bir hukuksuz yola başvurmuş ise bu sebep ile cezalandırılma tehlikesi ile de karşı karşıya kalabilecektir. Örneğin bu kişinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi (TCK m. 136) sebebi ile cezalandırılması mümkün olabilecektir.

FACEBOOK YAZIŞMALARININ HUKUKA UYGUN ELDE EDİLDİĞİ İSPAT EDİLMELİ

Facebook mesajlaşmaları ancak hesap sahibinin belirlemiş olduğu şifre ile girilerek elde edilebilecek olduğundan bu yazışmaların mahkemede hukuka uygun yollardan elde edilmiş olduğunun iddiası ve ispatı çok zor ve nerede ise imkânsızdır. Taraf facebook şifresini eşinin söylemiş olması nedeni ile bildiğini iddia edebilecekse de şifrenin eşi tarafından kendisi ile paylaşılmış olması eşe, eşinin facebook hesabına izin almadan girme hakkı vermeyeceğinden, bu durumda da fecabook mesajlaşmaları hukuka uygun yollardan elde edilmiş olmayacaktır.

Taraf, eşi ile facebook üzerinden yapmış olduğu konuşmaları ise her zaman mahkemeye delil olarak sunabilecektir. Örneğin taraf, eşi ile facebook üzerinden yapmış olduğu konuşmalarda hakarete uğruyor ise bu yazışmaları eşinin onur kırıcı davranışlarının ispatı için mahkemeye sunabilecektir.