İşçi işyerinde haftalık 45 saatten fazla çalışıyor ise fazla mesai çalışması yapıyor demektir. Haftalık 45 saat çalışma süresi hesaplanır iken günlük bir saat yemek mola saati düşülerek hesaplama yapılır.

9’dan 6’ya kadar çalışan bir kişi günlük bir saat yemek mola saati düşüldüğünde bir günde 8 saat çalışıyordur, bu kişi hafta 5 gün çalışıyor ise 45 saati dahi tamamlamamaktadır. Hafta içi 9-6, hafta sonu da 9-3 çalışan bir kişi haftada tam 45 saat çalışmış demektir.

FAZLA MESAİ ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?

İşçi, haftalık 45 saatin üstünde çalışma yapıyor ise yaptığı her mesai saati için saatlik ücretinin 1,5 katının işçiye mesai alacağı olarak ödenmesi gerekir. Eğer ki işçiye mesailerinin karşılığı ödenmiyor ise o zaman işçi de işverene karşı fazla mesai alacağı için dava açabilecektir.

FAZLA MESAİ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Fazla mesai alacağında 5 yıllık zaman aşımı söz konusu olup bu 5 yıllık zamanaşımı süresi fazla mesainin yapılması ile başlar. Yani kıdem tazminatında ki gibi zamanaşımı, iş sözleşmesinin feshi ile başlamayacaktır.

FAZLA MESAİ MAAŞA DAHİL OLABİLİR Mİ?

İşçiden fazla mesaiye kalması isteniyor ama karşılığı da ödenmiyor ise işçi iş sözleşmesine dikkat etmelidir. Zira iş sözleşmelerinde fazla mesai maaşa dahildir kaydı, eğer ki işçinin maaşı asgari ücretin üstünde ise kabul görmektedir. İşçi, işveren ile iş ilişkisinin başında fazla mesai maaşa dahildir şeklinde anlaşmış ise işçinin maaşı asgari ücretin üzerinde ise işçi ve işveren arasında fazla mesai maaşa dahildir şeklinde imzalanan iş sözleşmesi geçerli olacaktır. Bu durumda işçinin yıllık 270 saat fazla mesaisinin maaşa dahil olduğu kabul edilecektir.

AY SONLARINDA İMZALANAN BORDOLARA MUTLAKA DİKKAT EDİLMELİDİR.

Dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise eğer ay sonlarında işçiye bordo imzalatılıyor ise bordo imzalanmadan önce mutlaka okunmalı ve ne kayıt içeriyor kontrol edilmelidir.  Zira ay sonları imzalatılan bordolarda işçiye fazla mesai ödemesi yapılmadığı halde fazla mesai tahakkuklarına yer verilebilmekte olup işçi almadığı bir ödeme kaydını içeren bordoyu imzalamamalı veya ödemeyi almadığı notunu düşerek imzalamalıdır.

FAZLA MESAİ NASIL İSPAT EDİLİR?

Fazla mesai davası açtık, fazla mesai talebimizi nasıl ispat edeceğiz, fazla mesai istemi ile açılan davalarda işçi mesai yaptığını ispat etmek zorunda olup işveren de mesai karşılığını ödediğini veya alacak izni olarak kullandırttığını ispat etmek zorundadır. İşçi, iş yerinde aynı zamanda çalıştığı iş arkadaşlarını tanık olarak dinleterek fazla mesai yaptığını ispat edebilecektir.

İşçinin fazla mesai ispatında dikkat etmesi gereken iki nokta vardır. İlki eğer işçiye ay sonlarında bordo imzalıyor ise, bordoyu mutlaka okuyarak ve bordodaki rakamların doğruluğunu teyit ederek imzalamalıdır. Zira bordodaki kayıtlar doğru değilse ve işçi ihtirazı kayıt koymadan bordoyu imzalar ise açtığı davada iddialarını ispat konusunda zorluk çekecektir.

Bir diğer önemli nokta da işçiye imzalatılan puantaj kayıtlarıdır. Yine puantaj kayıtlarının doğruluğu, yeni gerçek giriş çıkış saatlerini yansıtıyor mu kontrol edilmelidir. Aksi halde yine işçi ispat konusunda zorluk yaşayacaktır.

İŞÇİ HANGİ HALLERDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR? (TIKLA ÖĞREN…)

Dikkat edilmesi gereken işyerinde fazla mesaiye kaldığını ispat etmesi gereken işçi olup işçi fazla mesaiye kaldığını tanık beyanı ile ispat edebilecektir. Tanıklar konusunda ise yine önemli iki nokta bulunmaktadır. İşçi aynı dönemde birlikte çalıştığı ve işverene karşı dava açmamış arkadaşlarını tanık olarak dinletmelidir.

YARGITAY’IN FAZLA MESAİ ALACAĞI İLE İLGİLİ KARARI İÇİN TIKLAYIN…

Fazla mesai istemi ile açacak olduğunuz davada mutlaka uzman iş hukuku avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU