FİKRİ ve SİNAİ HAKLAR HUKUKU

  • Marka ve Haklarına İlişkin her türlü İşlem
  • Patent Haklarına İlişkin her türlü İşlem
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlaması,
  • Telif Hakları
  • Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti,
  • Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
  • Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
  • Endüstriyel Tasarım Başvuruları vs.