İCRA ve İFLAS HUKUKU

  • İcra-iflas takipleri ve haciz işlemleri,
  • Çek, bono ve senet tahsili,
  • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
  • İflas talep edilmesi,
  • İhtiyati haciz kararı alınması,
  • İtirazın iptali,
  • İtirazın kaldırılması davaları,
  • Menfi tespit davası,
  • İstihkak davası vs.