İDARE ve VERGİ HUKUKU

  • Vergi suç ve cezaları,
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
  • İdari para cezaları, itiraz süreçleri, iptal davaları,
  • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları,
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar,
  • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
  • Karayolları Trafik Davaları vs. davalar.