İŞ HUKUKU AVUKATI NEDİR?

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarını konu alan davalarla ilgilenen ve bu konuda uzmanlaşmış avukatlar İŞ HUKUKU AVUKATI olarak tanımlanmaktadır. Hukuk ofisimiz olarak işçi ve işveren uyuşmazlıklarında mevzuata hakim bilgimiz ile çözüm odaklı çalışmalarımızı İŞ HUKUKU  alanında sürdürmekteyiz.

4857 SAYILI İŞ KANUNU ile işçilerin yasal hakları ve çalışma koşulları düzenlenmiştir. İşçilerin yasal hakları ne kadar yasalar ile koruma altına alınmış ise de ne yazık ki çalışma hayatında işçiler mevzuata uygun olmayan çalışma koşullarında çalıştırılabilmekte veya iş bitiminde yasal haklarını alamamaktadırlar. İşçiler hem çalışma hayatları devam eder iken yaşadıkları zorluklar karşısında hem de işten ayrıldıktan sonra haklarını alamamaları noktasında İŞ HUKUKU AVUKATINA ihtiyaç duyacaklardır.

İŞ HUKUKU DAVALARI NELERDİR

Genel olarak işçiler tarafından haklarını alamamaları halinde işverene karşı açılabilecek olan davalar şu şekilde sayılabilir;

  • KIDEM TAZMİNATI DAVASI,
  • İHBAR TAZMİNATI DAVASI,
  • FAZLA MESAİ ALACAĞI DAVASI,
  • DİNİ VE RESMİ BAYRAM TATİLİ ALACAĞI DAVASI,
  • HAFTA TATİLİ ALACAĞI DAVASI.

İŞÇİ HANGİ HALLERDE İŞ DAVASI AÇABİLİR

İşçi işverene karşı iş hukukundan kaynaklı haklarının ödenmemesi halinde zamanaşımı sürelerine dikkat ederek her zaman dava açabilecektir. İşverene karşı dava açmak isteyen işçinin İŞ HUKUKU AVUKATINA danışması hak kayıplarına uğramasını engelleyecektir.

İşçi işverene karşı hangi hallerde dava açabilecektir;

KIDEM TAZMİNATI DAVASI

İşveren yanında bir yıldan fazla çalışması olan işçi, işveren tarafından haksız olarak işten çıkartılmış veya işçi haklı sebepler ile işten ayrılmış ise işçiye KIDEM TAZMİNATI ödemesi yapılması gerekmektedir. İşçiye kıdem tazminatı ödenmemiş ise işçi tarafından işverene karşı işten ayrıldığı tarihten itibaren beş yıllık zamanaşımı süresi de dikkate alınarak KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ İLE dava açılabilecektir. İşçi ve işveren arasında ki haklı fesih – haksız fesih uyuşmazlıklarında İŞ HUKUKU AVUKATINA DANIŞILMASI işçinin hak kayıplarına uğramasını engelleyecektir.

İHBAR TAZMİNATI DAVASI

İşveren tarafından haksız ve ihbar sürelerine uyulmadan işten çıkartılan işçiye ödenmesi gereken tazminata İHBAR TAZMİNATI denilmektedir. İşveren işçiyi işten çıkartmak istiyor ve bunun için de derhal feshi gerektirir haklı bir sebebi yok ise, altı aydan az çalışmış işçiye iki hafta, işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört hafta, işi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için altı hafta, işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için sekiz hafta önceden fesih ihbarı yapılması gerekmektedir. İşveren bu ihbar sürelerine uymuyor ve derhal fesih yapıyor ise işçiye bu süreler karşılığında ihbar tazminatı ödemesi yapmalıdır.

İşçiye ihbar tazminatı ödenmemiş ise işçi tarafından işverene karşı işten ayrıldığı tarihten itibaren beş yıllık zamanaşımı süresi de dikkate alınarak İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ İLE dava açılabilecektir. İşçi ve işveren arasında ki haklı fesih – haksız fesih uyuşmazlıklarında İŞ HUKUKU AVUKATINA DANIŞILMASI işçinin hak kayıplarına uğramasını engelleyecektir.

FAZLA MESAİ ALACAĞI DAVASI

İş Kanunda işçinin haftalık çalışma saati 45 saat olarak düzenlenmiştir. İşçinin haftalık çalışma saatleri 45 saati aşıyor ise işçiye çalıştığı her fazla çalışma saati için saatlik ücretinin 1,5 katı fazla mesai ödemesi yapılması gerekmektedir. İşçiye yaptığı fazla mesailerinin karşılığı ödenmiyor ise işçi tarafından işverene karşı ödenmemiş fazla mesai alacakları için dava açılabilecektir. Fazla mesainin nasıl hesaplanacağı, fazla mesai alacaklarının nasıl ispat edileceği konularında İŞ HUKUKU AVUKATINA DANIŞILMASI işçinin hak kayıplarına uğramasını engelleyecektir.

DİNİ VE RESMİ BAYRAM TATİLİ ALACAĞI DAVASI

İş Kanunda işçinin dini ve resmi bayramlarda çalışmayacağı, çalıştırılması halinde ise karşılığının ödenmesi gerektiği düzenlenmiştir. Eğer işçi dini ve resmi bayramlarda çalıştırılıyor ve karşılık ödemesi yapılmıyor ise işçi tarafından işverene karşı ödenmemiş dini ve resmi bayram alacakları için dava açılabilecektir. Dini ve resmi bayram tatili alacaklarının nasıl hesaplanacağı, dini ve resmi bayram tatili alacaklarının nasıl ispat edileceği konularında İŞ HUKUKU AVUKATINA DANIŞILMASI işçinin hak kayıplarına uğramasını engelleyecektir.

HAFTA TATİLİ ALACAĞI DAVASI

İş Kanunda işçinin mutlaka haftada bir gün dinlenmesi gerektiği düzenlenmiştir. Eğer işçiye hafta tatili izni verilmiyor ve işçi haftada 7 gün çalıştırılıyor ise karşılık ödemesinin yapılması gerekecektir, eğer işveren tarafından karşılık ödemesi yapılmıyor ise işçi tarafından işverene karşı ödenmemiş hafta tatili alacakları için dava açılabilecektir. Hafta tatili alacaklarının nasıl hesaplanacağı, hafta tatili alacaklarının nasıl ispat edileceği konularında İŞ HUKUKU AVUKATINA DANIŞILMASI işçinin hak kayıplarına uğramasını engelleyecektir.


AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU 

İSTANBUL