İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  • Is sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,
  • Fazla mesai alacakları,
  • İş kazası tazminatı,
  • İşe iade davaları vs davaları.