MAAŞINA ZAM YAPILMAYAN İŞÇİ NE YAPABİLİR?

Her işçi,  işe  başladıktan sonra bir yılının dolması ile maaşına zam yapılmasını bekleyecektir. İşçiye bir yılının dolması ile zam yapılmaması  halinde işçi ne yapabilir?

Bir yılının dolması ile maaşına zam yapılmayan işçi, işvereni zam yapmaya zorlayabilir mi veya işçi iş sözleşmesini haklı nedenler ile feshederek işten ayrılabilir mi?

İşçi ve işveren arasında iş başlangıcında her sene yapılacak zam oranına ilişkin olarak bir iş sözleşmesi bulunmamakta ise işveren her sene işçiye zam yapmak zorunluluğunda bulunmamaktadır. Bu sebepler ile işçi, işyerinde iş yerinde bir senesi dolduktan veya devam eden senelerde kendisine zam yapılmadığı için işvereni zam yapmaya zorlayamayacağı gibi bu sebepler ile de iş sözleşmesini haklı sebepler ile feshedemeyecektir.

İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İŞÇİYE HER SENE ZAM YAPILACAĞI BELİRLENEBİLECEĞİ GİBİ HER SENE YAPILACAK ZAM ORANI BELİRLENEBİLİR.

İşçi ve işveren arasında her sene yapılacak maaş zammına dair yapılmış bir sözleşme bulunması halinde ise işveren işçiye her sene taahhüt ettiği zammı yapmak zorunda olacaktır. İşverenin işçiye taahhüt ettiği bu zammı yapmaması ise işçiye iş sözleşmesini haklı nedenler ile feshetme imkanı verecektir. Yani kendisine vaat edilen zam yapılmadığında işçi bu zammı talep edebilecek, işveren tarafından yine de zam yapılmaması halinde ise  bu defa iş sözleşmesini haklı nedenler ile feshedebilecek ve işverenden kıdem tazminatını isteyebilecektir.

İŞVERENİN UZUN SÜRE İŞÇİYE ZAM YAPMAMASI MOBBİNG OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Bunun yanı sıra işveren ile işçi arasında her sene zam yapılacağına dair sözleşme yapılmamış ve işveren yıllarca işçiye zam yapmadan işçiyi çalıştırmış ve işçinin aldığı maaş yıllar geçtikçe alım gücünün altında kalmış ise bu durumda, işçinin işverenden zam isteme  hakkının olduğu ve işçinin isteğine rağmen zam yapılmaması durumunda iş sözleşmesini haklı fesih hakkının olduğu kabul edilmelidir. Zira işverenin işçisine hak ettiği ücreti vermemesi ve ekonomik şartlar altında ezilmeye mahkum etmesi de işçiye uygulanan  mobbing çerçevesinde değerlendirilmelidir.

ÜLKE VE DÜNYA GENELİ EKONOMİK SÜREÇLERE BAĞLI OLARAK GENEL MAAŞ ARTIŞLARI DİKKATE ALINARAK İŞÇİYE ZAM YAPILMAMASI HALİ DE MOBBİNG OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR. 

 Yine aynı şekilde işçi ve işveren arasında her sene işçiye zam yapılacağına dair bir sözleşme yapılmamış ise de ülkede ve dünyada yaşanan kriz veya ekonomik değişiklikler sebebi ile genel olarak ülke genelinde maaş artışları uygulanmakta iken işverenin işçisine zam yapmaması ve işçinin bulunduğu konum ve mevkie göre düşük bir maaşla çalıştırılmasına sebebiyet verilmesi karşında da işçinin zam isteme hakkının olduğu kabul edilmelidirAsgari ücrette yapılan zam oranlarını ise elbette ki tüm işvereneler uygulamak zorundadır. Bunun yanı sıra işçiye asgari ücretin altında maaş verilemeyeceği yanı sıra çalıştığı mevki itibari ile asgari ücretin üstünde maaş alan bir işçiye zam yapılmaması ile maaşının zamanla asgari ücret ile aynı seviyeye gelme halinde işçiye zam yapılmaması hali mobbing ve eşit işlem kuralına aykırılık olarak nitelendirilebilecek ve işçi sözleşmesini haklı nedenler ile feshedebilecektir.

Makalemizde ki bilgiler genel bilgiler olup işçilik alacakları ile ilgili dava süreçleri için mutlaka uzman iş hukuku avukatlarından danışmanlık almanızı tavsiye ederiz. 

 


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK OFİSİ