Günümüzde işçiler gerek özel sektörde gerekse devlete bağlı olarak çalışmaktadır. Ancak kimi zamanlar haksız yere işten çıkarılmaktadır. Bu gibi durumlarda işçilerin alacak hakkı doğmaktadır.Ancak bu alacak hakkı için kanunda öngörülen şartların vücut bulması gerekmektedir. Aksi takdirde alacak hakkı alınamayacaktır. Eğer kanunda görülen şekil ve şartlar sağlandı ise bu noktada işçiler alacağı için dava açabilir. Peki, işçi alacağı davası nasıl açılır?

AVUKATA BAŞVURUN

Öncelikle haklı olduğunuzdan ve kanunun sizin lehinize olduğundan emin olabilmek adına bir avukata başvurmanız gerekmektedir. Avukat dava dosyasını ele alır ve inceler. Sonrasında ise Cumhuriyet Savcılığı’ na müracaat ederek alacak davası açılmasını istemektedir. Burada süreç hukukun öngördüğü şekli ile ilerler. Hâkim önüne gelen dosyayı inceler ve taraflardan bazı belgeler ister. Sonrasında ise tarafların savunmasını ve taleplerini dinler. Mevzuata göre ise karar verir. Verilen karara göre alacak belirlenir ve işçiye teslim edilmesi istenir. Eğer teslim edilmesinde zorluk çıkarsa bu noktada mahkeme cebir kullanarak borcu tazmin ettirir.

Eğer davadan işçi lehine sonuç çıkmaz ise bu noktada temyize yani bir üst mahkemeye gidilebilir. Orada tüm süreç baştan aşağı ele alınır ve tekrar değerlendirilir. Değerlendirme sonucu ise baştan bir karar verilir. Verilen karar olumlu da olumsuz da olabilir.

YENİ İŞÇİ HAKLARI NELERDİR?

Ülkemizde kanun çıkarma gücü yani yasama gücü TBMM’ye aittir. TBMM’ de yer alan vekiller Türk halkı adına ihtiyaç görülen noktalarda yeni kanunlar çıkarır ya da var olan kanunu düzenler. Çıkarılan kanunlar normlar hiyerarşisine göre olmalıdır yani anayasaya uygun olmalıdır. Bu bağlamda her geçen gün yeni bir kanun ya da diğer adı ile yasa çıkarılmaktadır.

Yeni işçi hakları ile ilgili de her geçen gün düzenlemeler ve yeni yasalar yürürlüğe girmektedir. Bunun için sürekli resmi gazete takip edilmelidir. Resmi gazeteye internet üzerinden erişilebilmekte olup günlük çıkarılmaktadır. Yasamanın işçi hakları noktasında çıkarmış olduğu tüm yeni yasa ve düzenlemeler resmi gazetede yayınlanmakta olup oranın haricinde bir avukata danışarak da öğrenilebilmektedir.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI