İşe iade davası açabilmek için işçinin haksız fesih veya usulsüz fesih ile işten çıkartılmış olması gerekir. İşe iade davasını 30 ve daha fazla işçinin çalıştığı iş yerinde çalışan işçiler açabilme hakkına sahiptir.

KİM İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR? 

30 ve daha fazla işçinin çalıştığı iş yerinde, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve 6 aydan fazla kıdemi olan işçi, işten usulsüz fesih veya haksız fesih yolu ile işten çıkartılmış ise işe iade davası açabilecektir.

USULSÜZ FESİH NEDİR? 

Peki usulsüz fesih nedir? 30 ve daha fazla işçinin çalıştırıldığı iş yerinde 6 aydan fazla kıdemi olan işçinin işten çıkartılmasına karar verilmiş ise fesih bildiriminin yazılı yapılması ve fesihnameye mutlaka işten hangi sebeplerle çıkartıldığının yazılması gerekir. Aksi halde işçinin sözlü olarak işten çıkartılması usulsüz fesih olacaktır.

HAKSIZ FESİH NEDİR?

Bunun dışında işçinin iş sözleşmesi usulüne uygun olarak sonlandırılmış olabilir fakat bunun yanında işçi haksız nedenlerle işten çıkartılmış ise yine işçinin işe iade davası açma hakkı mevcut olacaktır. İşçi tüm sorumluluklarını yerine getirerek çalışmakta iken işveren tarafından işten çıkartılır ise, bu bir haksız fesih olacaktır. İşçi sorumluluklarına ve iş yeri kurallarına uymuyor ise yapılan fesih işveren açısından haklı olacaktır.

HANGİ HALLER HAKSIZ FESİH OLABİLİR? 

Örneğin işçi çalışma saatlerine uymuyorsa, iş yerinde çalışma arkadaşlarına rahatsızlık veriyor, dedikodu yapıyorsa, çalışma saatleri içinde telefonla çok fazla konuyor, sosyal medyayı çok fazla kullanıyorsa, verimli çalışmıyor, performans ölçümlerinde yetersiz kalıyor, işveren veya işveren vekilinin talimatlarına uymuyor, verilen görevi zamanında yerine getirmiyorsa bu gibi durumlarda işçinin işten çıkartılması haklı kabul edilebilecektir.

HAKSIZ FESİHTE KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR Mİ? 

Bu saymış olduğum örnekler işe iade davası açılması yönünden işçi için haklı fesih kabul edilse dahi işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılması gerekecektir. Zira işveren işçiyi ancak iş kanunda yer alan ahlak ve iyi niyet kullarına aykırı davranması sebebi ile işten çıkartmış ise kıdem tazminatı ödemekten kurtulabilecektir.

İŞE İADE DAVA AÇMA SÜRESİ  

İşçinin, işe iade davasında dikkat etmesi gereken en önemli nokta işçi kendisine fesih bildirimi yapıldığı tarihten itibaren mutlaka bir ay içerisinde arabulucuya başvuru yapmalı, arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren de iki hafta içinde işe iade davasını açmalıdır.

İşe iade davalarında süre, haksız fesih ve usulsüz fesih değerlendirmeleri için mutlaka uzman iş hukuku avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU