İş sözleşmesi geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden feshedilen işçi aşağıda yer alan koşulların bulunması halinde işe iade davası açabilir.

  1. İş Sözleşmesinin İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na Tabi Olması
  1. İş Sözleşmesinin belirsiz Süreli olması
  1. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi
  1. İşçinin Altı Ay Kıdeminin Bulunması
  1. İş yerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılıyor olması

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde işverene iş sözleşmesi ile bağlı olan işçilerin tamamının dikkate alınması gerekir. Çalışan işçilerin belirli süreli ya da belirsiz süreli, mevsimlik işçi olması önemli değildir.

  1. İşveren Vekili Statüsünde Olmamak

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden, işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinin bu davayı açma hakkı yoktur.  

İş sözleşmesi feshedilen işçi, geçersiz olduğunu düşündüğü fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açmalıdır. İşçi için dava açma süresinin başlangıcı feshin tebliğ tarihidir.

İş sözleşmesi işveren tarafından sebep gösterilmeden ya da geçersiz sebeple feshedilen işçi, açmış olduğu işe iade davasını kazandıktan sonra, mahkemenin verdiği feshin geçersizliğine ve işçinin işine iadesine ilişkin kararın, işçiye tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak üzere, işverenine başvurması gerekmektedir. İşe iadesi için başvuran işçiyi, işveren bir ay içinde işine başlatmalıdır. Aksi takdirde işçiye en az dört en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorunda kalacaktır.