HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ NE YAPMALI

İŞTEN HAKSIZ YERE ÇIKARTILAN İŞÇİ ALACAK HAKLARINI BİLMELİDİR.

 

İşçinin işten çıkartılabilmesi için işverenin haklı bir nedeninin olması gerekmektedir. Eğer ki işveren işçisini sebepsiz veya haksız bir sebep ile işten çıkartıyor ise işçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemesi gerekmektedir. İşveren işçiyi sebepsiz yere işten  çıkartmasına rağmen tazminatlarını ödemiyor ise işçinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alabilmek için işverene karşı dava açması gerekecektir.

 

İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILIR İKEN MUTLAKA KENDİSİNE İMZALATILMAK İSTENİLEN EVRAKLARI OKUMALI, İÇERİĞİ DOĞRU OLMAYAN EVRAKLARI İMZALAMAMALIDIR.

 

İşçinin işverene karşı açacağı davada beklemediği sonuçlarla karşılaşmasını önlemek için işçi  işten çıkartılır iken kendisine imzalatmak istenen  belgeleri  dikkatlice okuması gerekmektedir. İşçi okumadan hiçbir belgeyi imzalamamalıdır. İşçi okumadan imzaladığı belgelerin sonrasında kendi aleyhinde sonuç doğurabileceğini, haklarını almasına engel olabileceğini unutmamalıdır.

 

BASKI İLE İÇERİĞİ DOĞRU OLMAYAN EVRAKLARI İMZALAMAK ZORUNDA KALAN İŞÇİ NE YAPMALIDIR.

İşverenler bazen işçilere baskı ile imzalamak istemedikleri gerçeği yansıtmayan belgeler imzalatabilmektedir. Bu gibi durumlarda işçi baskı ile evrak imzalamak zorunda kalmışsa imzaladıktan hemen sonra işverene karşı ihtarname çekerek veya en azından mail atarak bu belgelerin içeriğini kabul etmediğini, bu belgelerin kendisine baskıyla imzalatıldığını, belge içeriklerinin doğru olmadığını, belge içeriklerine itiraz ettiğini ve kabul etmediğini bildirmelidir. İşçi bu bildirimi beklemeden derhal yapmalıdır.  Aksi halde imzalanmış olan bu belgeler işçi aleyhinde sonuç doğurabilecektir. 

 

İŞVEREN TARAFINDAN İŞÇİYE İŞ ÇIKIŞINDA İMZALATILAN BELGELER   

İşçiye imzalatılmak istenen bu belgeler içeri doğru olmayan maaş bordroları, puantaj kayıtları, tutanaklar, savunma dilekçeleri, ibraname olabilir, hatta işçiye çek senet dahi imzalatılabildiği gibi arabuluculuk tutanakları dahi imzalatılabilmektedir. Tüm bu sebepler ile işçilerin iş çıkışında kendilerine imzalatılmak istenilen tüm belgeleri dikkatlice okuyarak imzalamaları, içeriği doğru değil ise asla imzalamamaları gerekmektedir. İşçi içeriği doğru olmayan belgeleri imzalamak zorunda kalmış ise derhal asıl iradesinin  belgeyi imzalamak olmadığını, baskı ile belgelerin imzalatıldığını, belge içeriğini kabul etmediğini   işverene yazılı olarak bildirmesi gerekir. Zira işçi tarafından yapılan bu itiraz işçiyi açacak olduğu davada koruyacaktır.

HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİ NE ZAMAN DAVA AÇMALI  

İşçi haksız bir şekilde işten çıkartıldıktan sonra haklarını alamamış ve bu durumu  mahkemeye taşıyacak ise yasal yollara bir an önce başvuru yapmalıdır. Zira işçi, işverenin  işten ayrıldıktan sonra  devamsızlık  tutanağı tutabileceğini düşünmeli ve yargı sürecini başlatmakta gecikmemelidir. İşten çıkartılan işçi haklarını alamamış ise bir an önce yargı sürecini başlatmalıdır, beklemek işçi lehine olmayacaktır.

İŞVERENE KARŞI DAVA AÇAN İŞÇİ NE YAPMALI

İşçi için yargı sürecinde en önemlisi tanık delili olacaktır. İşçi açtığı davada haklılığını ispat edebilmek için en önemlisi tanık deliline ihtiyaç duyacaktır. İşçinin hem fazla mesai alacakları hem de işten haksız bir şekilde çıkarılmasına dair tanık dinletmesi gerekecektir. İşçinin dinleteceği tanıkların ise davada doğru ve düzgün konuşması, olayları, maaş, mesai gibi ispatı gereken hususları doğru ifade etmesi önemlidir. Davada tanıkların doğru ve düzgün konuşması işçinin alacağı tazminat miktarını da belirleyecektir. İşçi çok daha fazlasını hak etmiş iken ispat kurallarını yerine getirmez ise daha az tazminat ve fazla mesai alacağı almak zorunda kalabilecektir. İşçinin davada dinleteceği tanıkların kendisi ile aynı dönemlerde çalışmış olması gerekmekte olup işçinin dinleteceği tanıkların en az bir tanesinin de işverene karşı dava açmamış bir çalışan olması gerekmektedir.

İŞÇİ AVUKATININ ÖNEMİ

İş davalarında işçi avukatı çok büyük önem taşımaktadır. İş sözleşmesi haksız olarak feshedilen ve haklarını alamayan işçi, işverene karşı açacağı davada haklarını tam olarak almak istiyor ise mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalıdır. Yukarıda yer aldığı üzere işten çıkartılan işçinin işverene karşı yazılı olarak ihtarda bulunması veya itirazlarını iletmesi gerekebilecektir. Böyle bir durumda ihtarnamenin ve yazılı itirazın hazırlanması için işçinin, işçi avukatından hukuki yardım alması çok önemlidir. Zira itirazlara yazılacak yanlış bir cümle işçinin aleyhinde sonuç doğurabilecektir. Aynı şekilde işçi karşısında daha güçlü konumda olan işverene karşı işçinin de hukuki imkanlarını bilmesi ve bir avukat tarafından temsil edilmesi işçiye daha güçlü duruma getirecektir.


 

İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU