KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

  • Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemleri,
  • Yönetim Planı hazırlanması,
  • Apartman olağan/olağanüstü genel kurul toplantı hazırlık çalışmaları,
  • İşletme Projesi, Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu gibi işlemlerin yapılması,
  • Genel Kurul Kararlarının İptali davaları,
  • Hâkim Müdahalesi ve Eski Hale Getirme davaları,
  • Kapıcı ve diğer apartman görevlileri ile yapılacak Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Ortak alanlara yapılan tecavüzlerin önlenmesine yönelik davalar,
  • Dışarıdan yönetici atanmasına yönelik davalar,
  • Aidat tahsilâtına yönelik icra takipleri vs. davaları.