Kıdem tazminatı, işçinin belirli sebeplerden dolayı işinden ayrılırken işveren tarafınca 4857 sayılı İş Kanunu gereğince vermek zorunda olduğu bir tazminat şeklidir. 

Kendi isteğiyle işten ayrılan kimselere kıdem tazminatı ödenmemektedir. Kıdem tazminatı ile işçilerin gelir ve iş güvenlikleri muhafaza edilmiş, gereksiz işten çıkarmaların ve negatif yönde etkileyici durumların ortaya çıkmasının önüne geçilmiştir. Ayrıca işçiler onca zaman çalıştıkları, hizmet ifa ettikleri kurum ve kuruluşlardan ayrılırlarken yıpranmasının bedeli, yıpranma payına benzer olarak aldıkları bir nevi ödül gibi de düşünülebilir.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN HANGİ YOLLAR İZLENİR?

İşçinin çalışma süresi bir yılı geçmişse kıdem tazminatı hakkı vardır. Hizmet ettiği yıl başına aylık brüt ücreti ve sosyal haklarının toplamı kadar tazminat alır. Yıllık izin kullanmamışsa ya da ödenmeyen fazla mesai ücreti ve sair varsa onları alır. Kıdem Tazminatı ödenmez ise, kıdem tazminatı hakkı için on yıl, diğer alacaklar için beş yıl boyunca dava açma hakkı vardır.

İŞE İADE DAVASI SÜREÇLERİ

Haksız yere işten çıkarılan işçi işe iade davası açarak, işe tekrar dönmeyi talep edebilir. Bunu işten çıkartıldığının kendisine bildirilmesinden itibaren bir ay içinde yapmak mecburiyetindedir. Sendika üyeliğinden itibaren gerçekleşen işten çıkarmalar başka sebeplere dayandırılsa bile işçinin çok açık bir hatası ya da iş yeriyle ilgili özel bir durum olmadığı müddetçe iş mahkemelerinde üyelik gerekçesiyle işten çıkarma sayılmaktadır.

BİR AY İÇİNDE İŞE BAŞLAMAK ZORUNDA

Sendikal sebeplerle işten çıkartılan işçi, mahkemede kendi lehine çıkan karar ile bir ay içinde işe başlamak zorundadır. İşveren buna izin vermez ise bu durumda tazminat ödemek zorundadır İşçi kendi isteği ile ayrılıyorsa ayrılma sebebi İş yasasının yirmi dördüncü maddesinde belirtilen işçinin haklı bir sebebe dayanarak derhal işi bırakması şartına bağlı olması gerekmektedir. İşçi kendi isteği ile ayrılıyorsa ve erkek ise muvazzaf askerliği sebebi ile işten ayrılmak zorunda kalmış olması; işçi kadın ise ve çalışırken evlenmiş ise ve evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılmak istemesi gerekmektedir.işçi

EMEKLİLİK SEBEBİ İLE İŞTEN AYRILMA

Bunun yanı sıra, işçinin emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme veya maaş bağlanması için müracaat etmiş olması da tamamlanması gereken işlemler arasındadır.

Kıdem ve Ayrımcılık Tazminatı

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

İŞE İADE DAVASI – İŞ GÜVENCESİ