Her işçi  işe  başladıktan sonra bir yılının dolması ile maaşına zam yapılmasını bekleyecektir. İşçiye bir yılının dolması ile zam yapılmaması  halinde işçi ne yapabilir?

Bir yılının dolması ile maaşına zam yapılmayan işçi işvereni zam yapmaya zorlayabilir mi veya işçi iş sözleşmesini haklı nedenler ile feshederek işten ayrılabilir mi?

İşçi ve işveren arasında iş başlangıcında her sene yapılacak zam oranına ilişkin olarak bir iş sözleşmesi bulunmamakta ise işveren her sene işçiye zam yapmak zorunluluğunda bulunmamaktadır. Bu sebepler ile işçi, işyerinde  bir senesi dolduktan veya devam eden senelerde kendisine zam yapılmadığı için işvereni zam yapmaya zorlayamayacağı gibi bu sebepler ile de iş sözleşmesini haklı sebepler ile feshedemeyecektir.

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İŞÇİYE HER SENE ZAM YAPILACAĞI VE YAPILACAK ZAM ORANI BELİRLENEBİLİR. 

İşçi ve işveren arasında her sene yapılacak maaş zammına dair yapılmış bir sözleşme bulunması halinde işveren işçiye her sene taahhüt ettiği zammı yapmak zorunda olacaktır. İşverenin işçiye taahhüt ettiği bu zammı yapmaması ise işçiye iş sözleşmesini haklı nedenler ile feshetme imkanı verecektir. Yani kendisine vaat edilen zam yapılmadığında işçi, işverenden bu zammı talep edecek, işveren tarafından yine de zam yapılmaması halinde ise  bu defa iş sözleşmesini haklı nedenler ile feshedebilecek ve işverenden kıdem tazminatını isteyebilecektir.

İŞVERENİN UZUN SÜRE İŞÇİYE ZAM YAPMAMASI HALİ MOBBİNG OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Bunun yanı sıra işveren ile işçi arasında her sene zam yapılacağına dair sözleşme yapılmamış ve işveren yıllarca işçiye zam yapmadan işçiyi çalıştırmış ve işçinin aldığı maaş yıllar geçtikçe alım gücünün altında kalmış ise bu durumda işçinin işverenden zam isteme  hakkının olduğu ve işçinin isteğine rağmen zam yapılmaması durumunda iş sözleşmesini fesih hakkının olduğu kabul edilmelidir. Zira işverenin işçisine hak ettiği ücreti vermemesi ve ekonomik şartlar altında ezilmeye mahkum etmesi de işçiye uygulanan  mobbing çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İŞÇİYE YAPILACAK ZAMLARDA EKONOMİK DEĞİŞİKLİLER,  KRİZ HALLARİ VE ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM ORANLARI İŞVERENLER TARAFINDAN DİKKATE ALINMALIDIR

Yine aynı şekilde işçi ve işveren arasında her sene işçiye zam yapılacağına dair bir sözleşme yapılmamış ise de ülkede ve dünyada yaşanan kriz veya ekonomik değişiklikler sebebi ile genel olarak ülke genelinde maaş artışları uygulanmakta iken işverenin işçisine zam yapmaması ve işçinin bulunduğu konum ve mevkie göre düşük bir maaşla çalıştırılmasına sebebiyet verilmesi karşında da işçinin zam isteme hakkının olduğu kabul edilmelidir. Ama genel kural işveren işçisine karşı her sene zam yapılacağına dair bir anlaşma yapmamış ise her sene zam yapma zorunluluğunda olmayacağı gibi hangi oranda zam yapacağını da kendisi belirleme hakkına sahip olacaktır. Asgari ücrette yapılan zam oranlarını ise elbette ki tüm işvereneler uygulamak zorundadır. Bunun yanı sıra işçiye asgari ücretin altında maaş verilemeyeceği yanı sıra çalıştığı mevki itibari ile asgari ücretin üstünde maaş alan bir işçiye, zam yapılmaması ile işçinin maaşının zamanla asgari ücret ile aynı seviyeye gelmesi halinde işçiye zam yapılmamış olması  mobbing ve eşit işlem kuralına aykırılık olarak nitelendirilebilecek ve işçi sözleşmesini haklı nedenler ile feshedebilecektir.

Makalemizde yer alan bilgiler genel bilgiler olup işçi ve işveren uyuşmazlıklarında mutlaka UZMAN İŞ HUKUKU AVUKATINA danışmanızı, hukuk ofisimizden işçi – işveren uyuşmazlıkları konularında danışmanlık alabileceğinizi belirterek tavsiye ederiz.


AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU 

İSTANBUL