MİRAS HUKUKU

  • Veraset ilamı alınması,
  • Vasiyetname düzenlenmesi,
  • Vasiyetnamenin iptali,
  • Tenkis davası açılması,
  • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
  • Mirasçılık belgesinin iptali davası,
  • Mirasın reddi davası,
  • Muris muvazaası davaları,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
  • Mirasın hükmi reddi davası,