Boşanma davalarında şiddetli geçimsizlik konusu boşanmaya sebep gösterilebilecek nedenlerin başında gelir. Peki nedir bu şiddetli geçimsizlik…

Boşanma davalarında şiddetli geçimsizlik sebebi daha genel bir başlık olarak adlandırılabilir. Kanun da tanımlamış olduğu gibi ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olan eşler boşanma davası açabilecektir.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİĞİN İSPATI GEREKİR

Şiddetli geçimsizlik sebebi ile açılan boşanma davasında aile birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylar ve bu olaylara sebep olanın hangi taraf olduğunun anlatılması ve ispat edilmesi gerekecektir. Tabi ki bu anlatım gelişi güzel bir anlatım olamayacaktır, kanunların koyduğu sınırlar ve usuller çerçevesinde olması gerekmektedir. Bu sebeplerle bu konuda uzman bir boşanma avukatına danışılması daha doğru olacaktır.