ARABULUCULUK TUTANAĞININ İPTALİ

İş hukuku davalarında arabuluculuk 2018 yılı Ocak ayından bu yana zorunlu hale gelmiştir. Artık iş kazasına dayalı tazminat davaları haricinde işverenden talep edilecek her türlü tazminat ve ücret alacakları için öncelikle arabulucuya başvuru zorunludur. Arabulucuya başvuru yapılmadan açılan davalar dava şartı eksikliğinden esasa girilmeden reddedilecektir.   İşten ayrılan veya işten çıkartılan işçi, dava açmadan önce [...]