VELAYET DAVASI

TÜM AYRINTILARI İLE ÇOCUĞUN VELAYETİ BOŞANMA DAVALARINDA ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR. Boşanma davalarında çocuğun velayetinin kime bırakılacağı konusunda mahkemelerce dikkate alınacak en önemli unsur çocuğun menfaati olacaktır. Mahkeme karar verirken çocuğun yalnızca güncel menfaatini değil aynı zamanda gelecekteki menfaatini de düşünecek ve gözetecektir. Çocuğun menfaatleri dediğimizde ilk olarak çocuğun yaşı, cinsiyeti, çocuğun ihtiyaçları, çocuğun eğitim hayatı [...]

SOYBAĞININ REDDİ

Soybağının reddi, yenilik doğuran bir hak olarak baba ile çocuk arasında ki soybağının ortadan kaldırılmasını ifade eder. Dava dışında baba ile çocuk arasında ki soybağının ortadan kaldırılması mümkün değildir. Türk Medeni Kanunu soybağının reddinde ispat yükünün kime ait olacağını belirlemiştir. Medeni Kanun madde 287’de evlenmeden başlayarak en az yüz seksen gün geçtikten sonra ve evliliğin [...]