İşçinin haftalık tatili için emsal karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işçinin haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti. Karara göre hafta tatili bölünerek kullanılamaz.. […]