Yargıtay’dan ‘işyerinde dedikodu’ kararı

Çalışanın işyerinde dedikodu yapması ve huzurunu bozması iş yerinden tazminatsız çıkarılmasına neden olabilir. Yargıtay’ın bu konu ile ilgili emsal bir karara imza attı. […]

İŞE İADE DAVASI

İş sözleşmesi geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden feshedilen işçi aşağıda yer alan koşulların bulunması halinde işe iade davası açabilir. […]

İŞÇİ HAKLARI

İşten çıkartılmış veya haklı sebepler ile işten ayrılmış olan bir işçinin işverenden talep edeceği ekonomik hakları mevcuttur. İşveren tarafından ödenmeyen bu talepler için işçinin zamanaşımı süreleri içerisinde dava açma hakkı vardır… […]