KIDEM TAZMİNATI HAKKI

İşten ayrılan işçinin hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazanacağı iki başlık altında toplanabilir. İlk olarak işçinin iş sözleşmesini haklı nedenler ile feshettiği kabul edilebiliyor ise işçiye kıdem ödemesi yapılması zorunluluktur. İşçi iş sözleşmesini iş yerindeki sağlıksız çalışma koşullarından veya bu koşullar nedeni ile bozulan sağlığından, iş yerinde çalışan bir kişide bulunan bulaşıcı bir hastalıktan dolayı [...]