İŞ YERİNDE MOBBİNG

MOBBİNG VE BENZERİ NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ Borçlar Kanunu 417’inci madde ile işverene, hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğu işçisinin kişilik haklarını korumak ve saygı göstermek, işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlamak, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamalarını sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. İşveren, işyerinde işçilerin sağlıklı bir ortamda çalışmaları için gerekli önlemleri almak, iyi [...]

İŞÇİ HAKLARI

İşten çıkartılmış veya haklı sebepler ile işten ayrılmış olan bir işçinin işverenden talep edeceği ekonomik hakları mevcuttur. İşveren tarafından ödenmeyen bu talepler için işçinin zamanaşımı süreleri içerisinde dava açma hakkı vardır… […]