MURİS MUVAZAASI NEDİR?

“Muris muvazaası”, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. […]

SOYBAĞININ REDDİ

Soybağının reddi, yenilik doğuran bir hak olarak baba ile çocuk arasında ki soybağının ortadan kaldırılmasını ifade eder. Dava dışında baba ile çocuk arasında ki soybağının ortadan kaldırılması mümkün değildir. Türk Medeni Kanunu soybağının reddinde ispat yükünün kime ait olacağını belirlemiştir. Medeni Kanun madde 287’de evlenmeden başlayarak en az yüz seksen gün geçtikten sonra ve evliliğin [...]