Yurtdışında boşanmış bir kişinin, yurt dışında verilmiş olan boşanma kararının, Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açılarak Türkiye’de de geçerli kılınması gerekmektedir. Aksi halde yurt dışında boşanmış olan kişi Türkiye’de boşanmış sayılmaz ve nüfusta evli olarak gözükür. Tanıma tenfiz davası, bireylerin yabancı ülkede verilen mahkeme kararlarını ülkemizde geçerli kılmak adına açmaları gereken dava türüdür. Tanıma, kararın Türkiye’de geçerliliğinin kabulü; tenfiz ise kararın icra edilebilirliğini belirtmektedir.

Yurtdışında yetkili makamların vermiş olduğu karar ile boşanmış olan kişinin Türkiye’de de boşanmış sayılabilmesi için yabancı ülkede verilmiş bu boşanma kararının tanınmasına yönelik tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Yabancı ülkede verilmiş olan boşanma kararı için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için yabancı ülke yetkili makamlarınca verilen boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kararda ayrıca apostille şerhi bulunmalıdır.

DAVA NEREDE AÇILIR?

Tanıma ve Tenfiz davası davalının ikametgâhı mahkemesinde, ikametgâhı yok ise Türkiye’de sakin olduğu yer mahkemesinde bu da yoksa Ankara, İstanbul, İzmir Aile Mahkemesi’nde açılır. Dava, boşanma kararı verilen eski eşe karşı açılacaktır.

Yabancı ülkede boşanma kararı alınmış olması halinde en geç 10 yıl içinde Türkiye de tanıma ve tenfiz davası açılarak, yabancı ülkede verilen boşanma kararının Türkiye’de de geçerli hale gelmesini sağlanmalıdır. Aksi halde ileride, miras davaları, mal paylaşımı, yeniden evlenme… gibi bir çok konuda sıkıntı yaşanabilir.

Tanıma ve Tenfiz davalarında; yabancı mahkeme kararı (yetkili makam kararı) ve kararın kesinleştiğini gösterir belge asılları; bu belgelerin yeminli tercümanca yapılmış ve noter yahut konsoloslukça tasdik edilmiş çevirileri dava için gerekli belgelerdir.