Boşanma ve ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemeleri almak zorundadır. 

Boşanma veya ayrılık davası açılması halinde hâkim, bu önlemleri talep olmasa dahi resen (kendiliğinden) almalıdır.

Boşanma davasının açılması ile eşlerin ayrı yaşama hakkı başlayacak olup boşanma davası sırasında hâkim, eşlerden birinin ekonomik gücü, mal varlığı ve geliri yoksa diğer eşin yükümlülüklerini belirleyecek, boşanma ve ayrılık davası açılınca mal varlığı ve geliri olmayan eş ve varsa yanındaki çocuklar için dava tarihinden geçerli olmak üzere uygun TEDBİR NAFAKASI takdir edecektir. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASININ AÇILMA TARİHİNDEN MAHKEME HÜKMÜ KESİNLEŞİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK OLAN BU NAFAKAYA TEDBİR NAFAKASI DENİR.

Tedbir nafakasının belirlenmesinde tarafların gelirleri ve mal varlıklarının değeri önem taşımaktadır. Zira tarafların gelir ve mal varlıkları eşitse, ayrı yaşamaya başlayan tarafların yaşam kalitesi ve düzeyinde herhangi bir değişiklik bulunmuyorsa TEDBİR NAFAKASI bağlanmasına gerek olmayacaktır. Ergin olmayan çocuklar yönünden ise çocukların hangi tarihlerde hangi eş yanında bulunduğu, çocuğun eğitim, bakım gereksinimleri, doğum tarihleri de göz önünde tutularak, nafaka ödeyecek tarafın gelir durumu da dikkate alınarak TEDBİR NAFAKASI bağlanacaktır. Çocuk ergin ise TEDBİR NAFAKASINA hükmolunamaz.

Taraflar ayrı yaşamakta ve ayrı yaşamakta haklı nedenleri bulunmakta ise birbirlerinden boşanma davası açmadan da tedbir nafakası isteyebilirler. ÖRNEĞİN KADIN KOCASI TARAFINDAN EVDEN KOVULMUŞ VEYA KOCASI EVİ TERK ETMİŞ İSE BOŞANMA DAVASI AÇMADAN DA MAHKEMEYE BAŞVURU YAPARAK TEDBİR NAFAKASI BAĞLANMASINI İSTEYEBİLİR.

 BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN ÖNCE KADININ NAFAKA İSTEMEYECEĞİNE DAİR BEYANI HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAZ. NAFAKA TAKDİRİNDE EN ÖNEMLİ HUSUS TARAFLARIN GELİRLERİ VE MAL VARLIKLARIDIR. EKONOMİK VE SOSYAL DURUMUN TARAFLARCA DAVAYA OBJEKTİF OLARAK YANSITILMASI ÖNEMLİDİR. TAKDİR EDİLECEK NAFAKA MİKTARI TARAFLARI EKONOMİK OLARAK GÜÇ DURUMA DÜŞÜRMEYECEK VE İHTİYACI KARŞILAYACAK MİKTARDA OLMALIDIR. Boşanma davası sırasında tedbir nafakası istenilmemiş ise dava bittikten sonra kararın tedbir nafakası yönünden temyiz edilmesi ise kararı değiştirmeyecektir.