TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

 • Ticaret Hukuku kapsamına giren konularda danışmanlık hizmetleri,
 • Ticaret Hukuku kapsamına giren tüm sözleşmelerin hazırlanması,
 • Hisse Devri
 • Hissedarlık sözleşmesi,
 • Sermaye Artırımı ve Azaltılması
 • Tasfiye İşlemleri
 • Şirket Ana Sözleşmesi Değişiklikleri
 • Şirket birleşmeleri ve devralmaları
 • Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar
 • Şirket kurma
 • Şirketleri yeniden yapılandırma
 • Şirket birleşmeleri ve devralmaları
 • Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları
 • Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava
 • Kooperatif Davaları
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tasfiye,
 • Satım sözleşmesi, mal alım sözleşmesi,
 • Danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
 • Ticari nitelikteki alacak davalarının takibi, vs.