Trafik kazaları sonrası ölen kişilerin mirasçıları tazminat alabilir mi? sorusu sıkça karşılaştığımız sorulardan biri… Evet alabilir, fakat dikkat etmeniz gereken bir şey var; Kaza sonucunda Hatalı sürücüye trafik sigortasından tazminat ödenir mi? Sigorta şirketleri herhangi bir sebepten dolayı bu tazminat ödese bile sigortalı şahıstan ya da yakınlarından talep edebilir.

Hazine Müsteşarlığı, 2015 Haziran ayında uygulamaya giren trafik sigortasının genel şartlarında küçük bir değişiklik yaptı ve yeni düzenleme Resmi gazete’de yayımlandı.
En önemli değişiklik ise, kusurlu sürücüler sebebiyle sigorta şirketlerinin ödediği tazminatlarda yapıldı. Geçen sene yayınlanan genel şartlarda, sürücülerin kendi hatalarından dolayı vefatı ya da sakatlık hali, trafik sigortasının teminat kapsamının ötesinde tutulmuştu. Fakat düzenlemenin kanun değil de genel şart olması sebebiyle mahkemeler, sürücü hatalı da olsa yakınlarına sigortadan tazminat ödenmesini hükmetti. Bu vaziyet ise sigorta şirketlerini zor duruma soktu. Sigortacılar, bir taraftan yayınlanan genel şartlara göre prim belirlerken, öte taraftan da mahkeme kararları sebebiyle beklemedikleri tazminatları ödemek durumunda kaldı.

TAZMİNAT ŞARTLARI NELERDİR?

Yeni düzenleme ile sigorta şirketlerine, trafikte ağır hatalı hallerde oluşan (Alkollü, ehliyetsiz) hem maddi hem de bedeni zararları sigortalıya rücu etme hakkı getirildi. Geçen yıl yayınlanan genel şartlarda, sigortacılar, ehliyetsiz araç kullanan ya da trafik kurallarını ihlal eden kimselerin neden olduğu kazalarda ödedikleri maddi ve bedeni zararları sigortalılardan talep edebilmekteydi. Yeni düzenlemede ise yine ehliyetsiz araç kullananlar sigorta kapsamının ötesinde tutulurken, kazanın ancak trafik kurallarının ağır ihlali neticesi oluşması halinde sigorta şirketleri artık ödedikleri tazminatları sürücülerden talep edebilecek duruma geldi.

Trafik sigortasının yeni genel şartlarında, aracı sigorta ettiren kimse ile sürücü arasındaki ayrıma da netlik getirildi. Geçen yıl yayınlanan genel şartlarda, sigorta şirketlerine, aracı kullanan kimse kusurlu da olsa maddi ve bedeni zararların aracı sigorta ettiren bireyden talep etmesi hükme bağlanmıştı. Fakat bu düzenleme hem tepkilere hem de kargaşaya sebep olmuştu. Yeni uygulamada ise sigorta şirketleri ödedikleri tazminatları, sadece kazaya sebep olan kusurlu sürücüye rücu edebileceklerdir.
Sürücü kendi hatasından dolayı kaza yapıp, vefat ederse, mahkemeler tazminata hükmetse dahi sigorta şirketlerine, ödedikleri tazminatı mirasçılardan talep etme hakkı getirildi.

Kazanın, trafik kurallarının ağır ihlali neticesi oluşması halinde sigorta şirketleri, ödedikleri maddi ve bedeni tazminatları sürücülerden isteyebilecek. Sigorta şirketleri ödedikleri tazminatları, sadece kazaya sebep olan kusurlu sürücüye rücu edebilecekler.

GÜVENCE HESABINDAN TAZMİNAT ALMA

1998 yılından bu yana Türkiye Sigorta Birliği bünyesinde özel bir hesap konumunda olan, 14 Haziran 2007 tarihinden itibaren ise 5684 sayılı Sigorta Kanunu 14. maddesiyle yasal bir çerçeveye kavuşan Güvence Hesabı çok sayıda mağduriyetin giderilmesini sağlıyor.

Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesinde Güvence Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir.

Kanuna göre; Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,

Rizikonun (Bir kimsenin para ile ölçülebilir menfaatini tehdit eden tehlikedir)  meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,

Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,

Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,

Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,