TÜKETİCİ HUKUKU

 • Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinimleri
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Tapu iptali ve tescili
 • Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat sözleşmeleri
 • İmar planının iptali ve değiştirilmesi
 • Kamulaştırma
 • Hukuki el atma – fiili el atma
 • Ortaklığın Giderilmesi davaları
 • Mülkiyetin tespiti
 • Şufa davası
 • Satış vaadi sözleşmesi
 • Sükna hakkı
 • Kadastro değişiklileri hakkında davalar
 • Kiralananın tahliyesi
 • Kiracının hakları
 • Kira sözleşmeleri
 • Kira değer tespiti