YURT DIŞI İŞÇİLERİNDE İHBAR TAZMİNATI

Yurt dışında Türk Firmasında çalışan işçi, işveren tarafından ihbar süresi verilmeden işten çıkartılmış ise işçiye aynen Türkiye’de olduğu gibi ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

Yurt dışında bulunan Türk Firması ile kastedilen ise merkezi Türkiye’de bulunan ve yurt dışında iş yapan firmalar kastedilmektedir.

Yurt dışında Türk Firmasında çalışan İşçi aynen Türkiye’de olduğu gibi ihbar tazminatını ancak işveren tarafından işten çıkartılmış ise talep edebilir. İşçi, işveren tarafından haksız veya sebepsiz yere derhal işten çıkartılmış ise işçiye ihbar tazminatı ödemesi yapılmalıdır.

Yurt dışında Türk firmasında çalışan işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından ihbar sürelerine uyulmadan sebepsiz veya haksız yere sonlandırılmış ise işveren tarafından işçiye çalışma süresine bağlı olarak ihbar tazminatı ödenmelidir.

İŞÇİ HAKLI NEDENLERLE İŞTEN AYRILMAK ZORUNDA KALMIŞ İSE İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEKTİR.

İşçi haklı nedenlerle işten ayrılmış dahi olsa işverenden ihbar tazminatı isteyemeyecektir. İhbar tazminatı hakkı, işçinin işveren tarafından işten çıkartılmış olması halinde doğacaktır. İşverenin işçiyi haklı nedenlerle işten çıkartması halinde de işçi ihbar tazminatı alamayacaktır.

Yurt dışında çalışan işçiler genellikle işveren tarafından alınmış olan uçak biletleri ile yurda gönderilmekte olup iş bu durumda işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olduğunun kabulü gerekmektedir.

YURT DIŞINDA TÜRK FİRMASINDA ÇALIŞAN İŞÇİ İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEMİŞ İSE İŞVERENE KARŞI TÜRKİYE’DE DAVA AÇMA HAKKINDA SAHİPTİR.

İşçi yurt dışında Türk firmasında çalışmış ve işveren tarafından haksız veya sebepsiz yere ihbar sürelerine uyulmadan işten çıkartılmış ise işçiye ihbar tazminatının ödenmemiş olması halinde, işçi Türkiye’ye döndüğünde de işverene dava açma hakkına sahiptir.

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİ, İŞVERENE NEREDE DAVA AÇMALIDIR.

Yurt dışında çalışmış ve Türkiye’ye dönmüş olan işçi işverene karşı, işveren şirketin merkezinin bulunduğu yerde dava açmalıdır. Alt işveren, üst işveren ilişkisinin bulunduğu çalışmalarda alt işverenin veya üst işverenin bulunduğu yerde dava açılabilecektir.

İHBAR SÜRELERİ NE KADARDIR

İşveren işçiyi işten çıkartmak istiyor ve bunun için de derhal feshi gerektirir haklı bir sebebi yok ise altı aydan az çalışmış işçiye iki hafta, işi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört hafta, işi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için altı hafta, işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için sekiz hafta önceden iş çıkışının bildirilmesi gerekmektedir. İşveren bu ihbar sürelerine uymuyor ve derhal fesih yapıyor ise işçiye bu süreler karşılığında ihbar tazminatı ödemesi yapmalıdır. Yurt dışında çalışan işçiler içinde bu kural aynen uygulanacaktır.

İHBAR SÜRESİ BÖLÜNEMEZ

İşten çıkartılan işçiye, ihbar süresi bir defada kullandırılmalıdır. İhbar tazminatı bölünerek kullandırılamaz, ihbar tazminatının işçiye bölünerek kullandırılmış olduğu iddiasında ihbar tazminatının kullandırıldığı kabul edilmeyecek ve işveren işçiye ihbar tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

YURT DIŞI İŞÇİLERİNDE İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR

İhbar tazminatı almaya hak kazanmış olan işçiye çalışma sürelerine bağlı olarak ihbar tazminatı ödenecektir. İşyerinde altı aydan az çalışmış işçiye iki haftalık, işi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört haftalık, işi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için altı haftalık, işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için sekiz haftalık giydirilmiş brüt ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir. İhbar tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. İhbar tazminatı hesabından gelir ve damga vergisi düşülecektir. Yurt dışında çalışan ve maaşını dolar veya EURO üzerinden alan işçiler açtıkları davada ihbar tazminatının dolar veya EURO olarak hesaplanmasını isteyebileceklerdir. İşçiye ihbar tazminatı hangi para cinsinden maaş almakta ise o para cinsinden ihbar tazminatı ödenecektir.

İHBAR TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI

İhbar tazminatında zamanaşımı 10 sene iken İş Kanunu ek madde 3 ile bu süre 5 yıla düşürülmüştür. Buna göre 12.10.2017 tarihinden sonra işten çıkartılanlar için zamanaşımı 5 yılık süreye tabi olacaktır.

İHBAR TAZMİNATINDA FAİZ

İhbar tazminatında yasal faiz işleyecektir. Faiz dava tarihinden ve ıslah tarihinden itibaren işleyecektir.

İhbar tazminatı alacaklarınız için uzman iş hukuku avukatından danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU