YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI

Türkiye’den bir çok işçi çalışmak için yurt dışına gitmekte ve ne yazık ki iş çıkışında haklarını tam olarak alamamaktadır. Yurt dışında çalışan işçi, iş bitiminde Türkiye’ye dönme zorunluluğundan yurt dışında hak arayışına girememekte ve hatta yurt dışından Türkiye’ye dönmek zorunda olan işçiler işverenler veya işveren vekilleri tarafından mobbinge uğramakta, baskı ile istifa dilekçeleri, ibraname ve hatta ihtiyari arabuluculuk tutanağı dahi imzalatılabilmektedir. 
Yurt dışında çalışan işçi eğer ki Türk firmasında çalışmış ise Türkiye’ye döndüğünde de çalışmış olduğu firmaya karşı dava açabilme hakkına sahiptir. Bu sebepler ile Türkiye’ye dönen işçi haklarını kaybettiğini düşünmemelidir. Türkiye’ye dönen işçi, yurt dışında çalışmakta iken işçiye alacak hakları eksik ödenmiş veya hiç ödenmemiş ise Türkiye’ye döndüğünde bu haklarını işverene karşı dava açarak talep edebilecektir.
Yurt dışında Türk firmasında çalışan işçi aynen Türkiye’de çalışmış gibi Türk mevzuatına göre tüm haklarını işverenden talep edebilme  hakkına sahiptir. 

YURT DIŞINA GİDEN İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDA YAPILAN  İŞ SÖZLEŞMELERİ

Yurt dışına giden işçi ile işveren arasında ki iş ilişkisinde bulundukları ülke mevzuatının uygulanacağına dair yapılmış olan iş sözleşmeleri geçerli midir? İşverenler tarafından yurt dışına çalışmaya giden işçilere, iş sözleşmesi imzalatılabilmektedir. İşçi ve işveren arasında imzalanan bu iş sözleşmelerinde, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinde bulundukları ülkenin mevzuatının uygulanacağına dair hükümler konulabilmektedir. İşçi ve işveren arasında iş hukukundan kaynaklı ihtilaflarda ve işçilik alacaklarında bulundukları ülke mevzuatının uygulanacağına dair yapılan sözleşmeler geçerli kabul edilmekte olup bu sebeplerle işçiler imzalamaları istenilen sözleşmeleri mutlaka okuyarak imzalamalıdır. İşçi ve işveren arasında yapılmış olan sözleşmelerde bulunulan ülke mevzuatının uygulanacağına dair hükümler geçerli olarak kabul edilmekte ise de işçi ve işveren arasındaki ihtilaflarda Türk Hukukuna ilişkin emredici kurallar dışındaki kurallar uygulama alanı bulacaktır.

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİ HANGİ ŞARTLARDA KIDEM TAZMİNATI ALAMAYA HAK KAZANACAKTIR.

Yurt dışında çalışan işçi, aynen Türkiye’de çalışmış gibi her bir yıllık çalışmasına karşılık olarak bir aylık brüt maaşı karşılığı kıdem tazminatı hakkı kazanabilecektir. İşçi her ne kadar yurt dışında çalışmış ise de kıdem hesabında kıdem tavanı uygulanacaktır.  İşçinin kıdem hakkı kazanması ise işçinin işten ayrılış şekline bağlanmıştır.

İŞÇİ İKİ HALDE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİNE HAK KAZANACAKTIR.  

Bu haller; işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshetmesi ile işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedilmiş olmasıdır. İşçinin işveren tarafından ödenmemiş maaş alacağı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram tatili alacağı, hafta tatili alacağı bulunmakta ise işçi her zaman iş sözleşmesini kıdem tazminatının ödenmesini talep ederek feshedebilme hakkına sahiptir.
Yurt dışı işçileri genelde iş bitimi denilerek hiçbir ödeme yapılmadan Türkiye’ye gönderilmekte olup işverenin işçinin iş sözleşmesini iş bitimi beyanı ile sonlandırılması haksız fesih olarak kabul edilmekte olduğundan işverenin işçiye Kıdem Tazminatı ödemesi gerekmektedir.

TÜRKİYE’YE DÖNEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINI NASIL ALABİLİR.

 Yurt dışında çalışan işçiye, işveren  kıdem tazminatı ödememiş ise işçi kıdem tazminatı alma şartlarını taşımakta ise, Türkiye’ye döndüğünde işverene karşı açacağı davada işverenden kıdem tazminatı hakkını talep edebilecektir. Yurt dışında çalışan işçi iş bitimi beyanı ile işten çıkartılmış ve  bir yıldan fazla çalışması bulunmakta ise Türkiye’ye döndüğünde işverene karşı dava açarak kıdem hakkını talep edebilecektir. İşverene karşı dava açmak isteyen işçinin uzman iş hukuku avukatı ile dava açmasını tavsiye etmekteyiz. 

İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU