CİNSEL TACİZ NEDENİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

İşveren yada işveren vekilinin işçinin veya ailesinin şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi, hakaret etmesi, işçiye karşı cinsel tacizde bulunulması halinde işçinin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı doğar.  Tabi ki işçinin yaşadığı olayla ilgili olarak savcılık nezdinde şikayetçi olma hakkı da vardır.

İşçi hakarete uğradığı, kötü sözleri işittiği veya tacize uğradığı andan itibaren  6 gün içerisinde bu sebebe dayanarak fesih hakkını kullanmalıdır. İşçinin namusuna, haysiyetine karşı sözler gıyabında veya mesajla, mail yolu ile söylenmiş olabilir. Bu halde de işçi bu sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshetmek istiyorsa olayı öğrendiği tarihten tarihten itibaren  6 iş günü içerisinde iş sözleşmesini bu feshetmesi gerekecektir.

FESİHTE USUL 

İşveren veya vekili tarafından bu tarz eylemlere maruz kalan işçi, iş yerini terk ederek yani fiili çalışmayı bırakarak iş sözleşmesini feshedebilir. Böyle bir durumda iş sözleşmesinin yazılı feshi zorunluluk değildir. Ama işçinin ispat konusunda zorluğa düşeceğini düşünerek taciz, hakaret veya kötü söz nedeni ile iş sözleşmesinin  feshettiğini yazılı olarak açıklamasında fayda vardır. Ama işçinin yaşadığı bu olaya tanıklık eden kişiler, ses kaydı veya kamera görüntüsü varsa yazılı fesih çok da gerekli olmayacaktır. Yazılı fesih mümkünse iş yerine bir fesihname verilerek veya  mümkün değilse noterden ihtar çekerek de yapılabilir. 

İSPAT YÜKÜ

İş sözleşmesini taciz, hakaret, namus veya şerefine dokunan sözler nedeni ile feshettiğine dair ispat yükü işçi üzerinde olacaktır. İşçi İş sözleşmesini taciz, hakaret, namus veya şerefine dokunan sözler nedeni ile feshettiğinde, işçinin yapmış olduğu fesih haklı bir fesih olduğu için işverenin işçiye kıdem tazminatını ve varsa diğer işçilik alacaklarını ödemesi gerekecektir. İşveren eğer işçiye ödeme yapmaz ise işçinin açacak oluğu davada iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ispat etmesi gerekecektir. İşçi iddiasını ispat için kamera veya ses kaydı olabilir, bunları kullanabilir. Hakaret, taciz aynı zamanda suç olduğu için böyle bir ortamda yapılan ses kaydı tesadüfi bir ses kaydı olacağı için suç teşkil etmeyecektir. Bunun yanı sıra tanık delili ile iddiamız ispat edebiliriz. Taciz, hakaret, kötü söz söylenmesi gibi olaylar genel olarak kimsenin olmadığı bir ortamda gerçekleşeceği için tanık bulmakta zorlanılabilir. Ama Yargıtay bu konu ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlarında diyor ki, içinin o gün iş yerinde ağladığını, bağırdığını veya başka bir şekilde tepkisini gösterdiğini gören, işçinin koşarak odadan çıktığını veya iş yerinden çıktığını gören, işçinin psikolojisinin bozulduğunu bilen, işçinin olay sonrası tepki gösterdiğini gören tanıkların beyanları da kabul edilir

İŞÇİ HANGİ TAZMİNATLARA HAK KAZANIR

İşçi iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshettiğinde kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ama sözleşme işçi tarafından feshedileceği için ihbar tazminatı hakkı doğmaz. Bunlar dışında işçi iş sözleşmesinin feshine bağlı olarak işverenden varsa ödenmemiş fazla mesai karşılığını, kullandırılmamış ise yıllık izin ücretini, genel tatil ücreti alacakları varsa bunları da isteyebilir.

BAŞKA BİR ÇALIŞAN VEYA 3. KİŞİNİN İŞÇİYE TACİZDE BULUNMASI

Taciz olayı, hakaret edilmesi veya kişinin namusuna ilişkin sözler, işveren tarafından değil de başka bir işçi veya 3. bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabilir. Böyle bir halde işçinin hemen olay sonrası derhal fesih hakkı doğmamaktadır. İşçi öncelikle olayı işverene iletmeli ve önlem almasını istemelidir. Eğer işveren önlem almaz ve olayın bir daha gerçekleşebilme olasılığını ortadan kaldırmaz ise bu durumda işçinin derhal fesih hakkı doğacaktır. İşverenin tedbir almadığı süre boyunca işçinin fesih hakkı olduğunun kabulü gerekir.

Bu makale genel bilgiler içermekte olup her somut olay kendi özelinde farklılıklar göstereceğinden açacak olduğunuz davada mutlaka uzman iş hukuku avukatı ile hareket etmenizi tavsiye ediyoruz. 


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU