Boşanma ile mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteme hakkına sahiptir.

Mevcut zarar kusursuz veya daha az kusurlu eşin boşanma ile mal varlığında oluşan eksilmedir. Medeni kanun uyarınca evlilik sürerken eşlerin karşılıklı hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Boşanma ile bu hak ve menfaatler sona ereceğinden menfaatlerin sona ermesi ile kusursuz eşin zararı oluşacaktır. Örneğin eşin bakım, yardımlaşma ve ekonomik dayanışma hakkının kaybından dolayı uğradığı menfaat kayıpları nedeni ile maddi zararı oluşmuş olabilir. Mevcut zararın neler olabileceğine örnek vermek gerekir ise örneğin eşler arasında yapılan iş bölümü nedeni ile eşlerden biri çalışmakta iken diğer eş ev işleri ve çocuk bakımını üstlenmiş olabilir, bu durumda boşanma halinde çalışmayan eş bakım ve barınma konusunda zarara uğrayacaktır. Zira ev işleri ve çocuk bakımını üstelenen eş çalışma hayatından uzak kalarak yeniden iş bulma imkan ve ihtimalini azaltmıştır.

Boşanma nedeni ile beklenen  bir menfaati zedelenen  kusursuz veya daha az kusurlu eş de tazminat isteme hakkına sahiptir. örneğin eşin boşanma nedeni ile sigorta sözleşmesinin sona ermesi halinde beklenen bir menfaatinin zedelendiği söylenebilir.

Boşanma neticesi ile maddi tazminat isteminde bulunan eşin boşanmaya neden olan olaylarda kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmektedir. Burada ki kuralın ana prensibi “hiç kimse kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez” evresel hukuk ilkesidir.

Maddi tazminat, açılan boşanma davasında istenilebileceği gibi boşanma kararı verildikten sonra açılabilecek bir tazminat davası ile de istenilebilir. Bu durumda ise boşanma kararını kesinleştikten sonra bir yıl içerisinde tazminat davası açılmak zorundadır. Tüm bu açıklamalarımız yanı sıra somut olaya göre mutlaka bir boşanma avukatına danışmanızı öneririz.