TAZMİNAT HUKUKU

  • İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili tazminat davaları
  • Haksız fiil sebebi ile ilgili tazminat davaları
  • Trafik kazaları sonrası tazminat davaları
  • Maddi ve manevi tazminat davaları