Boşanma davalarında, bu alanda uzmanlaşmış, deneyim sahibi bir boşanma avukatından yardım almak dava sürecinde hak kaybına uğramamak için önemlidir. Bu nedenlerle en iyi boşanma avukatı denilince akla, aile hukuku alanında çalışan, deneyim sahibi, değişen mevzuatlara göre kendisini yenileyen ve geliştiren anlamları gelmektedir.

Hukukun her alanında, sürekli yenilenen Yargıtay ve İstinaf mahkemesi kararları büyük önem taşımaktadır. Boşanma davalarında da iyi bir boşanma avukatından yardım almak yenilenen içtihat bilgilerinden yararlanılması, davada doğru yollun izlenmesi, usul ve ispat kurallarında hayata düşülmemesi yönlerinden önemlidir. Mahkeme süreçleri geri dönüşü olmayan süreçler olup kişinin bu süreçte hata yapması hak kaybına uğramasına sebep olacaktır.

Tarafları boşanma noktasına getiren sebepler ve süreçler her zaman birbirinden farklı özellikler gösterecektir. İyi bir boşanma avukatı, her olayı kendi özelliklerine göre ele alacak ve hangi olayların mahkeme önüne taşınması gerektiğine, hangi olayların ispatı için daha çok çaba harcanması gerektiğine ve olayları ispat için nelerden faydalanabileceğine dair değerlendirmeler yaparak müvekkillerini yönlendirecektir.

Boşanma davalarında ispat konusu her zaman önem taşımaktadır. Zira mahkeme önünde aile arasında yaşanmış olaylar anlatılmaya ve ispat edilmeye çalışılmakta olup bu ilişkiler genelde gizli ve 3. Kişilerce bilinmemektedir. Taraflar aile içinde bazı olayları yaşasa da bir gün boşanma aşamasına geleceğini düşünmemekte ve yaşanan olaylara dair ispat aracı olabilecek resim, yazışma, mesaj vs. varsa da saklama gereği duymamaktadır. Bu nedenlerle dava açan kişi veya karşı taraf haklı olduğunu düşünse de ispat kurallarını yerine getiremediği için mahkemeden çıkan sonuca şaşırabilmektedir. Bu nedenlerle boşanma davalarında iyi bir boşanma avukatından yardım almak her zaman lehinize olacaktır.