MÜŞTEREK VELAYET

18 yaşından küçük çocuklar için evlilik birliği devam ettiği sürece velayete dair haklar anne ve baba tarafından birlikte kullanılır ve her iki taraf da eşit haklara sahiptir. Velayet hakkı, çocuğun temsili ve korunması ile ilgili olarak tüm haklar bütünüdür diyebiliriz. Evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi ile anne yada baba velayetin kendisine verilmesini talep edecektir. [...]

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma davaları Türk Medeni Kanunu madde 166’ya dayanılarak açılmaktadır. Bu davalarda taraflar arasında nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet ve çocuk ile kişisel ilişki kurulması konularında anlaşma sağlanmakta ve sağlanan bu anlaşma uyarınca boşanma protokolü hazırlanarak dava açılmaktadır. […]