İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA İKALE SÖZLEŞMESİ (BOZMA SÖZLEŞMESİ)

İkale yani bozma sözleşmesi yasalarımızda düzenlenmemiştir fakat sözleşme özgürlüğü çerçevesinde uygulamada kabul edilmekte ve kullanılmaktadır. İş sözleşmesinin, işçi ve işveren tarafından karşılıklı ortak irade ile sona erdirilmesini ikale sözleşmesi olarak kabul edebiliriz. İkale anlaşması İş Kanunda düzenlenmemiş olduğundan sözleşmenin niteliği Borçlar Hukuku hükümlerine göre belirlenecektir. Sözleşmenin niteliği Borçlar Hukuku Hükümlerine göre belirlense de İş Hukukunun [...]