İŞ KAZASI SEBEBİ İLE TAZMİNAT DAVASI

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

İŞ KAZASI NEDİR? İş kazası kısaca; işyerinde veya işin yürütümü nedeni ile meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaydır. Bir kazanın iş kazası olarak sayılabilmesi için ana kural işin yapılması sırasında kazanın meydana gelmiş olmasıdır. Gerçekleşen kazanın mutlaka iş yerinde gerçekleşmiş olması gerekmez; işçi, işverenin işini [...]

ARABULUCULUK TUTANAĞININ İPTALİ

İş hukuku davalarında arabuluculuk 2018 yılı Ocak ayından bu yana zorunlu hale gelmiştir. Artık iş kazasına dayalı tazminat davaları haricinde işverenden talep edilecek her türlü tazminat ve ücret alacakları için öncelikle arabulucuya başvuru zorunludur. Arabulucuya başvuru yapılmadan açılan davalar dava şartı eksikliğinden esasa girilmeden reddedilecektir.   İşten ayrılan veya işten çıkartılan işçi, dava açmadan önce [...]