İŞÇİ HAKLARI

İşten çıkartılmış veya haklı sebepler ile işten ayrılmış olan bir işçinin işverenden talep edeceği ekonomik hakları mevcuttur. İşveren tarafından ödenmeyen bu talepler için işçinin zamanaşımı süreleri içerisinde dava açma hakkı vardır… […]