MURİS MUVAZAASI NEDİR?

“Muris muvazaası”, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. […]